ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

oaed_thessaloniki2Οδηγό για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας εξέδωσε ο ΟΑΕΔ. Εκτός από τους πίνακες ανέργων ανά ειδικότητα συμπεριλαμβάνονται και οι λίστες παρόχων, μαζί και με την διαδικασία υπόδειξης βήμα – βήμα.

Κατάρτιση πινάκων ανέργων και λιστών παρόχων
Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις, καταρτίζονται αυτοματοποιημένα πίνακες ανά ειδικότητα, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο-αναζητούντες εργασία με Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ)- ανά περιφερειακή ενότητα, σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή και σύμφωνα με το ΑΣΔ.

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr