ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ – Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ κ.λ.π. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ 11.00΄ ΕΩΣ 13.30΄ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΤΣΕΧΕΛΙΔΗ κ.λ.π.