ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτο Σάββας Αυγητίδης
Ευκαιρία για να βγουν στη σύνταξη στα 60 έχουν όσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1992 σε οποιοδήποτε ταμείο, με εξαίρεση τον ΟΓΑ, όπου η σύνταξη γήρατος βγαίνει μόνο στα 67 ή στα 62 εφόσον υπάρχουν ακόμη 40 χρόνια ασφάλισης με διαδοχική ασφάλιση.Η έξοδος στο 60ό έτος προβλέπεται στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο, στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) και στα ειδικά Ταμεία για το προσωπικό της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ, της ΕΥΔΑΠ, του ΟΣΕ των Συνεταιριστικών Οργανώσεων του ΟΑΣΑ (αστικές συγκοινωνίες) καθώς και για τους εργαζομένους στα Ταμείου Τύπου (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Στις παραπάνω κατηγορίες προστίθενται και όσοι ασφαλίζονται με καθεστώς «βαρέων και ανθυγιεινών».Το κριτήριο εξόδου με όριο του 60ό έτος είναι η ηλικία που έχουν σήμερα οι ασφαλισμένοι και ο χρόνος ασφάλισης σε δύο περιόδους: Μέχρι το 2012 και μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr