ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÖÉËÙÍ ÏËÕÌÐÏÕ ÌÁÆÉ ÌÅ ÔÏÍ ×ÉÏÍÏÄÑÏÌÉÊÏ-ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏ ÓÕËËÏÃÏ ÅËÁÓÓÏÍÁÓ ÁÍÁÑÔÇÓÁÍÅ ÔÇÍ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27-7 ÔÇÍ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ ÓÇÌÁÉÁ ÓÔÇÍ ØÇËÏÔÅÑÇ ÊÏÑÕÖÇ ÔÏÕ ÏËÕÌÐÏÕ ÌÕÔÉÊÁ (ICON PRESS / ÉÙÁÍÍÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÖÉËÙÍ ÏËÕÌÐÏÕ ÌÁÆÉ ÌÅ ÔÏÍ ×ÉÏÍÏÄÑÏÌÉÊÏ-ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏ ÓÕËËÏÃÏ ÅËÁÓÓÏÍÁÓ ÁÍÁÑÔÇÓÁÍÅ ÔÇÍ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27-7 ÔÇÍ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ ÓÇÌÁÉÁ ÓÔÇÍ ØÇËÏÔÅÑÇ ÊÏÑÕÖÇ ÔÏÕ ÏËÕÌÐÏÕ ÌÕÔÉÊÁ  (ICON PRESS / ÉÙÁÍÍÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη διάσωση δύο ατόμων και η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, στην περιοχή Πέτρα Σπηλιά Ολύμπου.

Στην περιοχή είχαν μεταβεί πέντε οχήματα με 16 πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τους δύο ορειβάτες, οι οποίοι –ενώ ήταν καλά στην υγεία τους– για κάποιο λόγο δεν μπορούσαν να επιστρέψουν (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ).