ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

akinitaΟ ΕΝΦΙΑ  «φούσκωσε» και χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν ακόμα περισσότερο. Ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκε και φέτος ενόψει του υπουργείου Οικονομικών ήταν τα ημιτελή ακίνητα που παραμένουν κενά.

Σύμφωνα με την περίληψη της παρ. 2 της ενότητας Α του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 αναφορικά με το συντελεστή ημιτελών κτισμάτων ισχύουν τα εξής:

  • η) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που:
    α) δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά

Δηλαδή, για τα ημιτελή κτίσματα ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής που είναι κενά και ταυτόχρονα δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενά, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής και τελικά ο κύριος φόρος μειώνεται κατά ποσοστό 60%.

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr