ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Φωτο Σάββας Αυγητίδης – Δυσαρεστημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα εμφανίζονται, σε υψηλό ποσοστό(74%) οι πολίτες στη Θεσσαλονίκη, ενώ αντίστοιχα υψηλό (74,9%) είναι και το ποσοστό των γιατρών που αξιολογούν αρνητικά το σύστημα υγείας. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις δύο ετήσιες έρευνες της εταιρείας «to the point» οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ).

Όπως προκύπτει από την έρευνα κοινής γνώμης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 16-19 Μαΐου με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε ένα δείγμα 1.016 ατόμων (ανδρών και γυναικών) στο νομό Θεσσαλονίκης, το 74% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, το 14% είναι ικανοποιημένο και το 12% δηλώνει «ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο». Σημειώνεται, ότι το ποσοστό των δυσαρεστημένων το 2015 ήταν 51,45% και το 2016 56,7%, ενώ το ποσοστό των ευχαριστημένων 22,9% και 13,9%, κατά τα αντίστοιχα έτη.

Όσον φορά την ιατρική περίθαλψη, το 51,8% επισκέπτεται ιδιωτικά ιατρεία, το 38% νοσοκομεία, το 22,4% το ΙΚΑ, το 10,6% ιδιωτικά πολυατρεία /κλινικές και το 5,7% τα Κέντρα Υγείας. Τα ποσοστό αυτών που επέλεξαν τα ιδιωτικά ιατρεία το 2015 ήταν 53,3% και το 2016 62%, των επισκεπτόμενων νοσοκομεία 34,3% και 39,4% και των επισκεπτόμενων το ΙΚΑ 32,7% και 24,9%, κατά τα αντίστοιχα έτη.

Όσον αφορά τις επισκέψεις σε ιδιωτικό ιατρείο, ένα ποσοστό 43,9% το επισκέπτεται μόνο όταν έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, 11,8% δεν επισκέπτεται ιδιωτικό γιατρό, ποσοστό 12% επισκέπτεται σε σταθερή βάση για τσεκ – απ, 11,4% για συγκεκριμένες εξετάσεις, 10,2% για θεραπεία/παρακολούθηση μόνιμου προβλήματος υγείας και ένα ποσοστό 10,2% για οποιαδήποτε ενόχληση.

Το 54,3% επιλέγει τον ιδιωτικό γιατρό μέσω φίλων και γνωστών, το 16,1% από άλλους γιατρούς, το 12,8% μέσω ίντερνετ, το 6,9% μέσω τηλεφωνικού καταλόγου και το 0,9% μέσω ιδιωτικής ασφάλειας. Το κριτήριο επιλογής είναι: συστάσεις από τρίτους (23,8%), η καλή φήμη (23,5%), η εμπειρία (20,7%), το ότι είναι συμβεβλημένος με το ταμείο (19,3%), οι σπουδές και η επιστημονική του κατάρτιση (6,3%) και το ότι είναι διαθέσιμος στο χρόνο που θέλει ο πολίτης (4,8%).

Για το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών κατά τα τελευταία τρία χρόνια το 36% αναφέρει ότι έχει αυξηθεί, το 29% ότι παραμένει το ίδιο και το 26% ότι έχει ελαττωθεί. Το ποσοστό των πολιτών που ανέφεραν ότι το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών αυξήθηκε, το 2015 ήταν 48,3% και το 2016 ήταν 40,8%. Αντίστοιχα, το ποσοστό εκείνων που είπαν ότι το κόστος παραμένει στα ίδιο επίπεδο, ήταν 24,3% και 27,8% και εκείνων που είπαν ότι έχει ελαττωθεί 16,3% και 18,4%, πάντα κατά τα αντίστοιχα έτη.

Ακόμα, το 72,4% έχουν κάνει χρήση των διαδικασιών του ΕΟΠΥΥ (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ραντεβού κλπ), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά, τα έτη 2015 και 2016, ήταν 75,6% και 76,5%. Επίσης, το 24% των πολιτών, που έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, τις αξιολογεί θετικά, το 17,7% μάλλον θετικά, το 6,9% μάλλον αρνητικά και το 14% αρνητικά.

Όσον αφορά στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία μπορούν να προμηθεύονται εκτός φαρμακείων, ποσοστό 44% πιστεύει ότι αυτό είναι χειρότερο, σε ποσοστό 25% ότι είναι καλύτερο και το 24% πιστεύει ότι είναι το ίδιο. Επίσης, το 28% πιστεύει ότι οι τιμές αυτών των φαρμάκων θα αυξηθούν, 27,8% ότι θα μειωθούν και το 23,4% ότι θα παραμείνουν ίδιες. Τέλος, για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, το 83% δεν έχει κάνει και το 17% έχει κάνει. Από αυτούς που έχουν ιδιωτική ασφάλιση το 46,7% έχει μηνιαίο εισόδημα άνω των 2000 ευρώ.

Η έρευνα σε γιατρούς

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017 σε δείγμα 470 ιατρών μελών του ΙΣΘ το 74,9% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά στο σύστημα υγείας της χώρας ( στους γιατρούς του δημοσίου τομέα το ποσοστό αυτό είναι 77,6%), το 14,8% το αξιολογεί ούτε αρνητικά ούτε θετικά και μόνο το 9,9% το αξιολογεί θετικά. Στο ερώτημα σχετικά με το πως αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στη νομοθεσία για την υγεία, το 56% απαντά ότι το αντιμετωπίζει αρνητικά, το 16% θετικά και το 25% ούτε θετικά ούτε αρνητικά.

Όσον αφορά τις τελευταίες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό, σε σχέση με τον κλάδο τους, το 66% τις αντιμετωπίζει αρνητικά και το 29% θετικά και τις ρυθμίσεις στο φορολογικό, σε σχέση με τον κλάδο, το 94% τις αντιμετωπίζει αρνητικά και μόνο το 2% θετικά. Το 61% αναφέρουν ότι οι ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΕΦΚΑ, σε σχέση με αυτές που κατέβαλαν στο παρελθόν έχουν αυξηθεί, 19% ότι παρέμειναν ίδιες και 15% ότι έχουν μειωθεί.

Σχετικά με τα εισοδήματά τους κατά την τελευταία πενταετία, το 76,7% αναφέρει ότι έχουν μειωθεί (στους γιατρούς που εργάζονται πάνω από 20 χρόνια το ποσοστό αυτό είναι 84,1%), το 18% ότι παραμένουν τα ίδια και το 5,35% ότι έχουν αυξηθεί. Για τον αριθμό των ασθενών που έχουν εξυπηρετήσει κατά την τελευταία πενταετία, το 46,3% ανέφερε ότι έχει μειωθεί, το 29% ότι έχει αυξηθεί και το 23% ότι παραμένει ο ίδιος.

Στην ερώτηση για το ποιά είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, το 60,4% απάντησε “η προσπάθεια απαξίωσης του ιατρικού επαγγέλματος”, το 37,1% ανέφερε τη μείωση συντάξεων/αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, το 31,8% τις νομοθετικές αλλαγές, το 24,4% τις καθυστερήσεις πληρωμών, το 10,2% τον περιορισμένο χρόνο για επιστημονική ενημέρωση, το 1,1% τις σχέσεις του με τις φαρμακευτικές εταιρείες και το 3,9% τις επισκέψεις ιατρικών αντιπροσώπων.

Στο ερώτημα εάν μετά τις μειώσεις στις συντάξεις έχουν σκοπό να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, ή αν θα συνεχίσουν να εργάζονται, το 64% απάντησε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει και μετά τα 67, το 22% ότι θα συνταξιοδοτηθεί κανονικά και το 8% ότι θα συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Το 71,4% των γιατρών δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση, ενώ το 28,6% έχουν (εκ των οποίων το 76,5% είναι ιδιωτικοί γιατροί)

Όσον αφορά στο κόστος των ιατρικών υπηρεσιών κατά την τελευταία τριετία, το 59% δήλωσε ότι έχει ελαττωθεί, το 20% ότι έχει αυξηθεί και το 18% ότι παραμένει το ίδιο. Στο ερώτημα αν έχουν σκεφτεί να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, συνεχίζοντας και στην Ελλάδα την επαγγελματική τους δραστηριότητα, το 87,6% απάντησε αρνητικά και το 12,4% θετικά, ενώ στο ερώτημα αν θα συνέχιζαν στο εξωτερικό την επαγγελματική τους δραστηριότητα, το 70,7% απάντησε αρνητικά και το 29,3% θετικά. Τέλος, στο ερώτημα αν έχουν αισθανθεί ανταγωνισμό από ιατρικές υπηρεσίες χωρών του εξωτερικού (κυρίως από γειτονικές χώρες) το 96,1 απάντησε αρνητικά και μόνο το 3,9% θετικά.

Μάλιστα, με αφορμή τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, ο ΙΣΘ έστειλε την ακόλουθη επιστολή στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό:

«Προς Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό Ανδρέα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την υγεία από την οποία προκύπτουν: α) Αυξημένη δυσαρέσκεια ασθενών και ιατρών συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. β) Εκτόξευση της δυσαρέσκειας των ιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ. γ) Δυσαρμονία μεταξύ της σταθερής επιθυμίας των πολιτών για ελεύθερη επιλογή γιατρού και των σχεδιασμών σας για την Π.Φ.Υ. Με δεδομένο ότι η έρευνα γίνεται για 5η συνεχή χρονιά σας διαβεβαιώνουμε για την χρησιμότητα και σκοπιμότητα της. Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις».

Σχολιάστε