ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της για διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η ΓΕΝΕΣΙΣ έγινε το 2016 η πρώτη Κλινική Γυναίκας στη Βόρεια Ελλάδα που απέκτησε επίσημη πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στον Ιατρικό Τουρισμό, TEMOS International, σύμφωνα με το πρότυπο “Quality in International Patient Care’’.
Στις αρχές Μαΐου 2017, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από κλιμάκιο της TEMOS, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΓΕΝΕΣΙΣ.

Το σύστημα πιστοποίησης TEMOS θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης διεθνών ασθενών σε νοσοκομεία, σε όλο τον κόσμο, μέσω της προώθησης και της διασφάλισης βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για το μοναδικό Σύστημα Πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών παγκοσμίως, το οποίο εστιάζει στη Διαχείριση του διεθνούς ασθενή (International Patient) και τον Ιατρικό Τουρισμό, παρέχοντας πιστοποίηση υπηρεσιών υγείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης διεθνών ασθενών και ανάπτυξης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.

Σχολιάστε