Εύρεση εργασίας και επιχειρηματικότητα Ατόμων με Αναπηρία - Karfitsa.gr
Θεσσαλονίκη

Εύρεση εργασίας και επιχειρηματικότητα Ατόμων με Αναπηρία

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου WorkAbility

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 συνδιοργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ ΑΠΘ) και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, σεμινάριο με θέμα “Εύρεση εργασίας και επιχειρηματικότητα Ατόμων με Αναπηρία” στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου WorkAbility.

Εταίροι του έργου WorkAbility είναι η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (Ε.Ο.Σ.Μ./ Α.Π.Θ.) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), ενώ συνεργάτες σε αυτό η Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, το Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών και η Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος.

Το σεμινάριο απευθυνόταν αποκλειστικά σε Άτομα με Αναπηρία. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 4 ημέρες και έλαβε χώρα στην αίθουσα “Μανώλης Αναγνωστάκης” στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου).

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους του Ο.Α.Ε.Δ. ώστε να τους επισημάνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να θέσουν προτάσεις, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που παρέχει ο Ο.Α.Ε.Δ. και να εργαστούν σε ομάδες στις θεματικές της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικότερα, την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τον κ. Τσαλή, δρ. Πολ. Μηχανικό του ΑΠΘ, για τους βασικούς στόχους του έργου Workability που περιελάμβαναν, την ανάλυση των αιτιών της υποαπασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων που θα προωθήσουν την απασχόληση. Στο πλαίσιο του έργου επίσης πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, καταγραφή των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην απασχόληση και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Τέλος, ο κ. Τσαλής, κλείνοντας την παρουσίαση του, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, την χρησιμότητά του και τη πεποίθηση της ομάδας έργου του WorkAbility ότι μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια μακρόχρονη συνεργασία ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και τους συλλόγους των Ατόμων με Αναπηρία.

Στη συνέχεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την παρουσίαση της κ.  Αγγελούση, συμβούλου απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Η κ. Αγγελούση παρουσίασε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την λειτουργία και χρησιμότητα της ιστοσελίδας του οργανισμού. Τους πληροφόρησε σχετικά με τον κλειδάριθμο του ΟΑΕΔ και τη σημασία του, την κάρτα ανεργίας, τη δυνατότητα για αναζήτηση ενεργών προγραμμάτων καθώς και την αναζήτηση εργασίας μέσω του δικτύου EURES, για το εξωτερικό. Τέλος, αναφέρθηκε στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες μέσω των ομάδων συμβουλευτικής που διοργανώνει ο ΟΑΕΔ, τη σημασία της διασύνδεσης αλλά και τις συνεχούς ενημέρωσης όσον αφορά τις παροχές και τα προγράμματα εργασίας.

Ο κ. Ζαχαρίου, Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην ουσιαστική σημασία των εξειδικευμένων workshops, όπως το συγκεκριμένο, και την ευαισθητοποίηση του Δήμου ως προς τα Άτομα με Αναπηρίες. Ενημέρωσε ακόμη τους συμμετέχοντες για το γραφείο υποστήριξης εργασίας που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου η εισηγήτρια του ΟΑΕΔ κ. Καλύβα Ιωάννα παρουσίασε την εισήγηση με θέμα «Συμβουλευτική Διαχείρισης Καριέρας». Η εισήγηση στηρίχθηκε σε δύο άξονες: α) στην θεωρητική ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και β) σε εργαστήριο ομάδας.

Το εργαστήριο αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αντλώντας πληροφορίες, σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πεδίο, από τον συνεργάτη τους. Στην επόμενη φάση οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και συνεργάσθηκαν σε ένα υποθετικό σενάριο επιβίωσης.

Την τρίτη μέρα του σεμιναρίου η εισηγήτρια κ. Αγγελούση ζήτησε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να αναφερθούν στις σπουδές τους και στην εργασιακή εμπειρία τους, τόσο όσον αφορά την απασχόληση αυτή καθ’ αυτή όσο και τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Στη συνέχεια η κ. Αγγελούση παρουσίασε εκτενώς δυνητικές πηγές αναζήτησης εργασίας, τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και βασικές αρχές για μια επιτυχημένη συνέντευξη επιλογής με δυνητικό εργοδότη.

 

Την τέταρτη, και τελευταία ημέρα, του σεμιναρίου, τους συμμετέχοντες υποδέχτηκε η κ. Κοΐδου, εργασιακή σύμβουλος του ΟΑΕΔ. Στην αρχή της ημέρας αναφέρθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν για εργασία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και στο γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ.

 

Εν συνεχεία, εστίασε στην επιχειρηματικότητα και την ανάλυση ευκαιριών που υπάρχουν στις μέρες μας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να σκεφτούν ως υποψήφιοι επιχειρηματίες και να συζητήσουν τους λόγους που πραγματικά τους ωθούν στο να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση. Η κ. Κοΐδου παρουσίασε αναλυτικά τον ρόλο της επιχειρηματικότητας, τα κέρδη και τα οφέλη της, τη σημασία της ενίσχυσης της καινοτομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παρότρυνε τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να προβούν στην βελτίωση τους.

 

Τέλος, τους προέτρεψε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες υποστήριξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τόσο των ίδιων όσο και των επιχειρήσεών τους, μέσω των  παρεχόμενων εργαλείων επιχειρηματικής ανάπτυξης και της έρευνας αγοράς.

 

Το κλείσιμο του τετραημέρου πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή κ. Νανιόπουλο, συντονιστή του έργου, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον ΟΑΕΔ για την υποστήριξη τους ώστε να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο σεμινάριο, με την ελπίδα να επαναληφθεί και στο μέλλον ανάλογη δράση. Από την πλευρά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο κ. Νανιόπουλος δεσμεύτηκε για τη συμβολή και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το ίδρυμα, στο μέτρο των δυνατοτήτων του.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ