ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτο eurokinissi

Του Θανάση Παπαναστασίου*

Τα ποντιακά δάνεια µπορούν να περικοπούν κατά µέσο όρο σε ποσοστό 70% αφού πλέον ρητά δεν εξαιρούνται από τον γνωστό σε όλους νόµο Κατσέλη.

Οι παλιννοστούντες οµογενείς, που έχουν λάβει «στεγαστική συνδροµή» υπολογίζονται σε 40.000 σε όλη την Ελλάδα, µε την συντριπτική πλειοψηφία τους να βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην Θεσσαλονίκη και τις Δυτικές Συνοικίες.

Τα δάνεια που λάµβαναν ανερχόταν συνήθως στις 60.000,00 €, τα παραχωρούσε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και εγγυόταν πλήρως το Ελληνικό Δηµόσιο επιδοτώντας µάλιστα το επιτόκιο κατά 60%.

Η πλειονότητα των οµογενών αγόρασε σπίτια που σήµερα έχουν ελάχιστη εµπορική αξία, που συνήθως φτάνει σχεδόν στο 1/3 της αρχικής τους αξίας, ενώ οι δανειακές τους υποχρεώσεις διογκώνονται εξαιτίας των καθυστερήσεων και των προσαυξήσεων.

Μάλιστα οι Τράπεζες συνήθως ενηµερώνουν την Εφορία για τις καθυστερούµενες δόσεις και η Εφορία βεβαιώνει τις δόσεις αυτές στο ΑΦΜ του κάθε δανειολήπτη. Σειρά έχουν οι µεγάλες προσαυξήσεις (άνω του 10% ετησίως) και τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης.

Μέχρι πρόσφατα οι οφειλές στη ΔΟΥ δεν εντασσόταν στον νόµο Κατσέλη, αλλά πλέον εντάσσονται και έτσι οι παλιννοστούντες µπορούν να ρυθµίσουν και όσες δόσεις του δανείου τους δεν είναι ληξιπρόθεσµες και όσες δόσεις έχουν βεβαιωθεί στην Εφορία.

Στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης εδρεύει παράρτηµα της Ένωσης Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδος που συµβουλεύει δωρεάν τον δανειολήπτη για τις δυνατότητές του και κυρίως για την ένταξή του στο νόµο Κατσέλη, ο οποίος ισχύει, όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, µόνο για όσους ενταχθούν έως τις 31.12.2018.

Οι παλιννοστούντες που εντάσσονται στο νόµο πληρώνουν για τρία χρόνια ανάλογα µε το οικογενειακό τους εισόδηµα ένα µικρό ποσό, το οποίο συνήθως είναι µηδενικό, και µετά τα τρία έτη πληρώνουν ένα ποσό που αναλογεί σχεδόν στα 2/3 της εµπορικής αξίας της πρώτης τους κατοικίας. Το ποσό αυτό συνήθως κυµαίνεται από τις 10.000 € έως τις 18.000 € -όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η Ένωση Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδος από τις δεκάδες περιπτώσεις που έχει χειριστεί – και καταβάλλεται, ανάλογα µε την ηλικία του δανειολήπτη σε διάστηµα έως 30 ετών, µε την µέση δόση να κυµαίνεται στο ποσό των 65 € – 75 € ανά µήνα για µέσο διάστηµα 20 ετών. Με την ανωτέρω διαδικασία δηλαδή ο δανειολήπτης κερδίζει κούρεµα όλων των δανείων του που οριακά ξεπερνά το 65% – 70% κατά µέσον όρο.

Δυστυχώς υπάρχει εσφαλµένη ενηµέρωση των οµογενών µας για τα δάνεια αυτά, διότι οι Τράπεζες συχνά τους προτρέπουν να µην προσφύγουν στον νόµο Κατσέλη µε το επιχείρηµα ότι τα δάνεια αυτά δεν εντάσσονται ή εκφοβίζοντάς τους ότι θα απορριφθεί το εγχείρηµά τους και θα χάσουν το σπίτι τους και έτσι τους πειθαναγκάζουν να υπογράψουν ρυθµίσεις και αναχρηµατοδοτήσεις που απλά διογκώνουν το δάνειο, ασχέτως εάν µειώνεται πρόσωρινά η δόση.

*Ο κ. Παπαναστασίου είναι δηµοτικός σύµβουλος Θεσσαλονίκης, δικηγόρος και Νοµικός Σύµβουλος Ένωσης Εργαζοµένων Καταναλωτών Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης

Σχολιάστε