«Μόνο τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ παρέχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση» λέει το υπουργείο παιδείας - Karfitsa.gr
Uncategorized

«Μόνο τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ παρέχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση» λέει το υπουργείο παιδείας

Στην ελληνική επικράτεια μόνο τα ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -Πανεπιστήμια και ΤΕΙ- στους αποφοίτους τους και επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα με τη λήψη του πτυχίου τους, βάση του Συντάγματος», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, σχετικά με το θέμα των πτυχίων των κολεγίων.

Όπως, δε, σημειώνουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών οδηγούν είτε σε ακαδημαϊκή αναγνώριση είτε σε αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είτε και στα δύο.

Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι:

• Οι κάτοχοι πτυχίων ή τίτλων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών για να επιτύχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση μπορούν να αιτηθούν στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία.

Επί της διαδικασίας, ο ΔΟΑΤΑΠ αφού συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών (διάρκεια, περιεχόμενο κ.λπ.) αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά για τη χορήγηση της ισοτιμίας ή και της αντιστοιχίας και στην περίπτωση που αποφανθεί θετικά οι αιτούμενοι εξομοιώνονται με τους αποφοίτους των Ελληνικών Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

• Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με καμία άλλη διαδικασία δεν χορηγείται ακαδημαϊκή αναγνώριση για επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα.

• Οι κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων (δηλαδή σε εκείνα τα επαγγέλματα που χρειάζεται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού ή του γιατρού ή του δικηγόρου ή του ψυχολόγου κ.α.) σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα από το 2000, εφόσον ασκούν στο κράτος – μέλος το επάγγελμα, σύμφωνα με τις Οδηγίες 89/48/ΕΚ & 2005/36/ΕΕ να τα μεταφέρουν στην ελληνική επικράτεια.

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), αφού εξετάσει το εύρος των επαγγελματικών προσόντων και το πρόγραμμα σπουδών (διάρκεια και περιεχόμενο κλπ), αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά για τη χορήγηση των επαγγελματικών προσόντων ενίοτε με μέτρα αντιστάθμισης που περιλαμβάνουν είτε επιτυχή εξέταση σε μαθήματα είτε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα διάρκειας έως τριών ετών. Με ειδική διαδικασία που ορίζεται για επιπλέον άσκηση του επαγγέλματος και επιπλέον σπουδές μπορούν αντίστοιχα υπήκοοι τρίτων χωρών να υποβάλουν αίτηση και να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία.

• Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – της Συνθήκης της Λισαβόνας – μπορούν οι κάτοχοι πτυχίων ή τίτλων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως του διερμηνέα, του αρχαιολόγου, του γραφίστα κ.λπ. να ζητήσουν την επαγγελματική τους ισοδυναμία με τους αποφοίτους των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται για πρώτη φορά εθνικό θεσμικό πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας και μόνον.

• Επίσης, κατά την ίδια διαδικασία με την παραπάνω μπορούν να ζητήσουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας οι απόφοιτοι Κολεγίων. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μετα-λυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μετα-λυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφόσον τα προγράμματα σπουδών τους έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

πηγή protothema.gr

 

 

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ