Νέο υπερσύχρονο περιβαλλοντικό έργο κόστους... 32.200.000 ευρώ! - Karfitsa.gr
Slider Uncategorized Περιβάλλον Ροή

Νέο υπερσύχρονο περιβαλλοντικό έργο κόστους… 32.200.000 ευρώ!

Μιχάλης Γεράνης: Θεμελιώνουμε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κ. Μακεδονία – Σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα…

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ… Σήμερα θεμελιώνουμε το έργο που οραματιστήκαμε  , “Είναι όμως σημαντικό και γιατί πετύχαμε ένα μεγάλο στόχο  του ΦΟΔΣΑ να φτιάξουμε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα και Τα καταφέραμε παρά τις δυσκολίες και τις οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ιδιαίτερα η αυτοδιοίκηση. Ένας άλλος  στόχος που επετεύχθη -με την θεμελίωση αυτού  του έργου – είναι πως ο ΦΟΔΣΑ μπορεί να γίνει ο εγγυητής του ΠΕΣΔΑ ο οποίος σχεδιάστηκε για μια βιώσιμη περιφέρεια και να αποτελεί μια σταθερά για τους πολίτες που θέλουμε και πρέπει να είναι συνυπεύθυνοι” .

Τα στοιχεία του έργου με χρήματα του… ΕΣΠΑ

Το έργο εντάχθηκε το 2011 από την Ειδική Γραμματεία και την Διυπουργική Επιτροπή στον Νόμο περί ΣΔΙΤ  με πρωτοβουλία του τότε νομαρχιακού Φορέα διαχείρισης Αποβλήτων ( ΕΣΑΝΣ) με Πρόεδρο τον τότε και σημερινό Δήμαρχο Σερρών Π. Αγγελίδη στον οποίο συμμετείχαν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρων . Οι διαδικασίες διαγωνισμού ολοκληρώθηκαν τέλος του 2013  και ανέλαβε την διαδικασία ο  καθολικός διάδοχος του νομαρχιακού φορέα, ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ.  Τέλος του 2014 ολοκληρώθηκαν οι αδειοδοτήσεις του έργου .Το 2015 και το  2016 υπήρξε αναμονή για να  εγκριθεί  ο νέος εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός ( ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ ΚΜ) ώστε να περιληφθεί σε αυτόν το εν λόγω ώριμο έργο. Στο τέλος του 2016 εντάχθηκε το έργο στο ΕΣΠΑ με δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση)  ύψους 15 εκ ευρώ. Ολοκληρώθηκαν στις 13/6/2017  οι διαδικασίες υπογραφής σύμβασης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Σερρών  μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονιας. Του Ελληνικού Δημοσίου για την εγγύηση αυτού, δια του Υπουργού και Υφυπουργού  Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.κ Δ. Παπαδημητρίου και Σ. Πιτσιόρλα αντίστοιχα. Της  αναδόχου εταιρείας ΣΙΡΡΑ Α.Ε. με έδρα τις Σέρρες  (Σύμπραξη των εταιρειών Archirodon- Ιντρακατ-Envitec) προβλέπει την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας του έργου σε 22 μήνες καθώς και την 25ετή λειτουργία και συντήρηση του. Η συνολική  επένδυση  είναι 36,2 εκ ευρω με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση  από το νέο ΕΣΠΑ ( Πρόγραμμα ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020)  15 εκ ευρώ ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθει απο τον ανάδοχο και την τράπεζα του. Ένα έργο είναι πλήρως εναρμονισμένο με όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Είναι δυναμικότητας σχεδιασμού 45.000τν ετησίως και  μέγιστης δυναμικότητας λειτουργίας 63.000 τν ετήσια  και διαχειρίζεται με την τεχνολογία της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας και με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς (όπως αυτοματοποιημένοι διαχωριστές υλικών) και με περιβαλλοντικά βέλτιστο τρόπο ( όπως ειδικές διατάξεις απόσμησης) τόσο σύμμεικτα απορρίμματα  όσο και βιοαπόβλητα από διαλογή στην πηγή.

Όπως είπε ο κ Γεράνης “Το έργο αυτό είναι η πιο απτή απόδειξη ότι προχωράμε από τα λόγια στα έργα. Ένα έργο που προστατεύει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων μας. Μιλάμε λοιπόν για ένα έργο που θα συμβάλλει στην γενικότερη ανάπτυξη της Μακεδονίας με πολλούς άμεσους και έμμεσους τρόπους γιατί θα:

1. Δημιουργήσει πάνω από 200 άμεσες  θέσεις απασχόλησης κατά την κατασκευή  και λειτουργία του

2. Ανακτά από τα απορρίμματα χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και εδαφοβελτιωτικο κόμποστ  για γεωργικές και άλλες  εδαφικές χρήσεις .

3. θα  εξασφαλίσει την περιβαλλοντικά και οικονομικά  βέλτιστη λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σερρών που θα μετατραπεί σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων επεξεργασίας με σημαντικά μικρότερο όγκο ( μείωση όγκου άνω το 66%) .

4. θα δώσει την δυνατότητα συμμόρφωσης με όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία μελλοντική επιβάρυνση από Εθνικά ή Ευρωπαικά  πρόστιμα-τέλη για μη ορθολογική διαχείριση”

“Με συνεργασία όλα γίνονται…”

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης ευχαρίστησε  τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και τον πρόεδρο ττης ΠΕΔ Λάζαρο Κυρίζογλου λέγοντας “Θέλω να τονίσω εδώ για ακόμη μια φορά πως αποδεικνύεται ότι με σχέδιο και όραμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δύναμη μέσα από σύγχρονα έργα να ανατροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και εδώ να ευχαριστήσω  και την  Ά & Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκηση εκπροσωπώντας την από τον Απόστολο Τζιτζικώστα Περιφερειάρχη και ΠΕΔ από τον Πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου γιατί  με την βοήθεια τους  έγινε η άμεση ολοκλήρωση της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ,  χωρίς καθυστερήσεις προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη και χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων και δράσεων εντός της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, μέσω του νέου ΕΣΠΑ.  Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί τον καινούριο ρόλο που πρέπει να παίξουν οι πολιτικές  για το περιβάλλον . Και σήμερα με τη θεμελίωση αυτού του έργου επιβεβαιώνουμε πως με την συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα  μέσω ΣΔΙΤ και με ξεκάθαρους ρόλους μπορούμε να τραβήξουμε μπροστά τη χώρα μας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης”

Ο κ Γεράνης μίλησε ακόμη και για την πολιτική της χώρας μας στο θέμα των αστικών αποβλήτων. “Η διαχείριση είναι ένα ζήτημα που όλοι μας γνωρίζουμε ότι έχει αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια στην υπόλοιπη Ευρώπη με πολύ καλά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.Πλέον και η Ελληνική Πολιτεία έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της περίστασης και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ριζικά και αποτελεσματικά το πρόβλημα. Όχι μόνο για περιβαλλοντικούς και εθνικούς λόγους, αλλά και στη κατεύθυνση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας που μπορούν ν’ αποφέρουν η εφαρμογή σύγχρονων και οριστικών λύσεων στην ανακύκλωση και την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Σε αυτή την προσέγγιση άλλωστε η Ελληνική Πολιτεία , στα πλαίσια της εφαρμογής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής και των δεσμεύσεων της χώρας μας, οριστικοποίησε το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νέου ΕΣΔΑ. Ο σύγχρονος κόσμος προχωρεί σε μια Ευρώπη της Ανακύκλωσης και σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων. Η καινοτομία στη διαχείριση των αποβλήτων, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ο οικολογικός σχεδιασμός και η βιομηχανική συμβίωση μπορούν να μας κατευθύνουν προς μια Κυκλική Οικονομία” κατέληξε  ο κ Γεράνης

Να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας λειτουργούσαν 14 διαφορετικά Νομικά Πρόσωπα (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) τα οποία είχαν  τεράστιες διαφορές μεταξύ τους, τόσο στην νομική τους υπόσταση όσο και σε βασικά θέματα λειτουργίας. Μετά την συγχώνευση τους στον  νέο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας η αυτοδιοίκηση στο μέγα θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων απέκτησε ένα νέο εργαλείο που έχει την συνολική ευθύνη των απορριμμάτων στη γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας που αποτελείται από τους 7 νομούς (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς και Σέρρες)

Μέσω ΣΔΙΤ, μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στις Σέρρες

 

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ