Ολο τον χρόνο προσφορές στα εμπορικά - Karfitsa.gr
Οικονομία

Ολο τον χρόνο προσφορές στα εμπορικά

Tο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε...

Ανατροπές στο καθεστώς των προσφορών, την αγορά πετρελαιοειδών, στην απελευθέρωση της αγοράς φορτηγών και άρση διοικητικών εμποδίων στη σύσταση των επιχειρήσεων, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Το κείμενο των 44 σελίδων, περιλαμβάνει διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των νομικών μορφών εταιρειών, ενώ ενσωματώνει και πλειάδα συστάσεων των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ ΙΙ και ΙΙΙ.

Κύρια αλλαγή που αφορά τους καταναλωτές αλλά και τις χιλιάδες των εμπορικών καταστημάτων είναι εκείνη σε σχέση με το καθεστώς των προσφορών περιορισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 16, επιτρέπονται όλο το χρόνο οι προσφορές ειδών εφόσον αυτά δεν ξεπερνούν το 50% του συνόλου των διατιθεμένων σε κάθε κατάστημα. Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφονται οι αρχικές τιμές πώλησης αλλά κι εκείνες μετά τη μείωσή τους.

Παράλληλα, δίνει το δικαίωμα στους αντιπεριφερειάρχες, μετά από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,  να ορίζουν μία περίοδο προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα  μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Με αυτή την ρύθμιση, ενισχύεται η ευελιξία των εμπορικών επιχειρήσεων αναφορικά με τη διάθεση περισσότερων ειδών σε προσφορά, ενώ λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Με άλλη διάταξη επίσης στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου απελευθερώνει τις προωθητικές ενέργειες που προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο συσκευασιών του ίδιου προϊόντος. Σύμφωνα με αυτή παύει να είναι υποχρεωτική η μεμονωμένη διάθεση του, αλλά θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η αρχική και η τελική τιμής πώλησης όπως διαμορφώνεται ανά συσκευασία μετά την προωθητική ενέργεια. Αλλαγές έρχονται και στην αγορά άρτου με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου. Δίνει το δικαίωμα εμπορικής χρήσης των όρων «παραδοσιακό αρτοποιείο», «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός φούρνους» σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα αρτοποιεία των οποίων ο άρτος παράγεται με την ακόλουθη διαδικασία: Επιλογή των πρώτων υλών, ζύμωμα της ζύμης χωρίς αυτή να έχει προηγουμένως καταψυχθεί, εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίηση της και την έψηση του άρτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διαφοροποίηση των φούρνων από τα πρατήρια και τα άλλα σημεία πώλησης ψωμιού.

Ρυθμίσεις γίνονται και στην αγορά πετρελαιοειδών με το άρθρο 15 του ίδιου νομοσχεδίου. Ειδικότερα καταργούνται προηγούμενες διατάξεις σε σχέση με τη χρήση του εμπορικού σήματος καυσίμων αλλά και την εγκατάσταση των συστημάτων GPS σε βυτιοφόρα οχήματα, δεξαμενόπλοια και σλέπια για την παρακολούθηση της διακίνησης των πετρελαιοειδών. Πιο συγκεκριμένα:

1 Καταργείται η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών ή του εμπορικού σήματος του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον αγοραστή, στην περίπτωση αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για την μεταφορά των παραπάνω καυσίμων.

2 Καταργείται η υποχρέωση των κατόχων Αδειών Λιανικής Εμπορίας καυσίμων να τοποθετούν το εμπορικό σήμα των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνάπτουν αποκλειστικές συμβάσεις προμήθειας στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση καυσίμων, καθώς και η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος των αποκλειστικών προμηθευτών τους επί αυτών.

3 Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον υπάρχουν, από τον ιδιοκτήτη ή από τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου στις περιπτώσεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της αγοράς με παρακράτηση κυριότητας αντίστοιχα.

Φορτηγά
Την πλήρη απελευθέρωση του κλάδου φορτηγών ιδιωτικής χρήσης επιχειρεί το υπουργείο Υποδομών με ξεχωριστή διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την απλοποίηση των διαδικασιών σύσταση επιχειρήσεων. Καταργεί περιορισμούς στην έκδοση νέων αδειών και συγκεκριμένα καταργεί την προϋπόθεση πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος) για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ ή για την μεταβολή των όρων κυκλοφορίας του. Επίσης επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις νόμιμης κυκλοφορίας και απλοποιούνται οι διαδικασίες για την έκδοση νέας άδειας ΦΙΧ. Μεταξύ άλλων για την έκδοση νέας άδειας υποβάλλεται, στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών οποιοδήποτε νομίμως εκδοθέν δικαιολογητικό της οικείας ΔΟΥ, το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από το οποίο να προκύπτει η λειτουργία της επιχείρησης καθώς και το αντικείμενο αυτής. Επίσης, γίνονται αποδεκτές για το ίδιο θέμα σχετικές εκτυπώσεις από το TAXISNET. Παράλληλα αίρεται οποιοσδήποτε περιορισμός ως προς το είδος της μισθωτής σχέσης με την οποία το ΦΙΧ έχει περιέλθει στην κατοχή μιας επιχείρησης ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες γενικές ή ειδικές προϋποθέσεις για την ταξινόμηση συγκεκριμένων κατηγοριών ΦΙΧ αυτοκινήτων.

Φαρμακεία

Καταργείται το προνόμιο φαρμακοποιών περί κληρονομικής διαδοχής, με σχετικό άρθρο που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». Συγκεκριμένα καταργείται η δυνατότητα παράτασης της άδειας λειτουργίας φαρμακείου για επτά έτη και έχει τέκνο που σπουδάζει στη φαρμακευτική. Το ίδιο ισχύει και για την κληρονομική φαρμακαποθήκη και για το κληρονομικό φαρμακείο.imerisia.gr

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ