ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Mε τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο ίδρυμα και με την αστυνομική τους ταυτότητα θα δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, οι πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, αυτό θα ισχύσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία και παρέχει το δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου.

Σχολιάστε