Έρευνα ΣΒΕ: Θετικές προσδοκίες καταγράφει η βιομηχανία για την ανάπτυξη της χώρας - Karfitsa.gr
Οικονομία

Έρευνα ΣΒΕ: Θετικές προσδοκίες καταγράφει η βιομηχανία για την ανάπτυξη της χώρας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) υλοποίησε και φέτος έρευνας γνώμης μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του για την αποτύπωση των προσδοκιών της μεταποίησης για την ανάπτυξη την επόμενη τριετία. Στην έρευνα συμμετείχαν 123 μεταποιητικές επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της βιομηχανίας με έδρα σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι η απαίτηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων για την απαρέγκλιτη εφαρμογή τολμηρού μεταρρυθμιστικού προγράμματος από τη νέα κυβέρνηση, με σκοπό την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τηw έρευνας ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης δήλωσε τα εξής:

«… Οι προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας από την υλοποίηση του προγράμματος της νέας κυβέρνησης για την επαναφορά της πατρίδας μας στις ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παρεκκλίνει. Ευελπιστούμε στη μετεξέλιξή της χώρας μας σε σύγχρονο κράτος, αντάξιο των προσδοκιών που έχει το υγιές κομμάτι της κοινωνίας της.

Η επιχειρηματική κοινότητα, καταθέτοντας τεκμηριωμένες ρεαλιστικές θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη συνολικά, θα σταθεί υποστηρικτής στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, η οποία όμως έχει και την τελική ευθύνη να λάβει τις σωστές αποφάσεις και να τις υλοποιήσει με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. …»

Προτάσεις πολιτικής

Η έρευνα γνώμης ολοκληρώθηκε με την παροχή από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφορικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν απ’ την κυβέρνηση από τώρα και στο εξής για την ανάταξη της οικονομίας και την πρόοδο της χώρας. Αυτές κατά σειρά προτεραιότητας, είναι:

  1. Απαρέγκλιτη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα.
  2. Εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος και μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και πολίτες.
  3. Περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς εργασίας, με πρώτη προτεραιότητα τη μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
  4. Παροχή επενδυτικών κινήτρων και φοροαπαλλαγών για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων
  5. Βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων απ’ τους σημερινούς, για την παροχή ρευστότητας και την υλοποίηση επενδύσεων.
  6. Παροχή κινήτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης.
  7. Ρύθμιση του μεγάλου προβλήματος των «κόκκινων δανείων» το οποίο αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και ευθεία απειλή για τη βιωσιμότητα των συνεπών επιχειρήσεων.
  8. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση προ-τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.
  9. Μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία.
  10. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και ειδικά εκείνων που έχουν μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης τους και στην αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων που διευκολύνει τη συναλλαγή τους με επιχειρήσεις και πολίτες.

Βασικά ευρήματα της έρευνας:

Στην ερώτηση για τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τη βελτίωση σημαντικών παραγόντων που διαμορφώνουν το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, η έρευνα καταγράφει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ% των επιχειρήσεων που τον αξιολογούν ως πρόσκομμα στη λειτουργία τους% επιχειρήσεων ΣΗΜΕΡΑ που προσδοκούν τη βελτίωσή του τα επόμενα 3 χρόνια% επιχειρήσεων τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2018 που προσδοκούν τη βελτίωσή του τα επόμενα 3 χρόνιαΜΕΤΑΒΟΛΗ: Δεκέμβριος 2019 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018
Ύψος των φορολογικών συντελεστών95%99%61%38%
Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων88%91%52%39%
Ρευστότητα στην οικονομία85%78%32%46%
Εργασιακό περιβάλλον78%70%24%46%
Λειτουργία του τραπεζικού συστήματος77%82%45%37%
Λειτουργία της αγοράς69%83%50%33%
Περιβάλλον παραγωγής καινοτομίας62%75%52%23%
Ταχύτητα απόδοσης δικαιοσύνης60%75%60%15%
Υποδομές58%72%65%13%

Η αλλαγή του κλίματος στην οικονομία αποτυπώνεται περαιτέρω και από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τη βελτίωση συγκεκριμένων παραγόντων κατά το τελευταίο εξάμηνο της λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο εξάμηνο:

 ΜειώθηκεΑυξήθηκεΠαρέμεινε στα ίδια επίπεδα
Ο κύκλος εργασιών5%40%55%
Τα καθαρά κέρδη7%30%63%
Η ρευστότητα12%17%71%
Το κόστος δανεισμού3%8%89%
Ο αριθμός των πελατών9%67%24%
Οι εξαγωγές11%19%70%
Οι απαιτήσεις από τους πελάτες45%14%41%
Ο αριθμός των απασχολούμενων5%10%85%

Αναφορικά με τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής από τώρα και για τα επόμενα τρία χρόνια για την έμπρακτη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕ θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες κατά σειρά προτεραιότητας:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ
Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής92%
Ενισχύσεις και κίνητρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας90%
Μείωση των συντελεστών φορολογίας89%
Λιγότερο αυστηροί κανόνες δανειοδότησης επιχειρήσεων83%
Ισχυρότερα κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων78%
Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων75%
Βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος70%
Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων68%
Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις65%
Μείωση του κόστους ενέργειας59%

Στην ερώτηση αναφορικά με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τα επόμενα τρία χρόνια σε σχέση με σειρά παραγόντων από την εσωτερική της λειτουργία, οι επιχειρήσεις του δείγματος απαντούν ως εξής:

 Πολύ καλύτερηΚαλύτερηΊδιαΧειρότερηΠολύ χειρότερη
Τη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης66%14%12%3%5%
Τις πωλήσεις της71%15%11%2%1%
Την κερδοφορία της68%12%9%7%4%
Τη ρευστότητά της65%10%10%11%4%
Το κόστος δανεισμού10%9%69%10%2%
Τη θέση της επιχείρησης στον κλάδο στον οποίο ανήκει50%35%6%4%5%
Την πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκετε42%17%28%10%3%
Την οικονομία της περιφέρειας στην οποία είσαστε εγκατεστημένοι65%15%10%4%6%
Τη χώρα συνολικά90%5%2%2%1%
Σχολιάστε

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ