ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017, σε σύγκριση με τα προηγούμενα 2 έτη κατά τα οποία λειτουργούσε ο σταθμός, καθώς και τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στον ατμοσφαιρικό αέρα γίνεται με χρήση του αναλυτή VEREWA F-701-20, o οποίος είναι εγκατεστημένος στην οροφή του Πολιτιστικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας. Ο συγκεκριμένος αναλυτής είναι ένας πρότυπος αναλυτής ο οποίος επιτρέπει τη συνεχή μέτρηση και καταγραφή της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην απορρόφηση της β-ακτινοβολίας που προκύπτει όταν αυτή διέρχεται μέσα από την ύλη.

Για το έτος 2015, από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 287 από τις 294 μέρες του χρόνου (ποσοστό κάλυψης 98%).

Για τα έτη 2016 και 2017 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και τις 365 μέρες το χρόνο (ποσοστό κάλυψης 100%). Τα ποσοστά κάλυψης του συγκεκριμένου σταθμού τον καθιστούν μοναδικό σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας και είναι αποτέλεσμα της καθημερινής παρακολούθησης, της τακτικής συντήρησης και της έγκαιρης προμήθειας των απαραίτητων αναλωσίμων που απαιτούνται.

•Για το έτος 2017 διαπιστώθηκαν 12 υπερβάσεις του ημερησίου ορίου των 50 μg/m3, λιγότερες από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 35/έτος που ορίζει ο νόμος

Ο μέσος όρος έτους ήταν 24 μg/m3, μικρότερος από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 40 μg/m3.

•Συνολικά, τα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή της Ευκαρπίας το 2017 ήταν παρόμοια με τα προηγούμενα δύο έτη, χωρίς να παρατηρούνται αυξητικές τάσεις ούτε στο ετήσιο μέσο όρο, ούτε στον αριθμό των υπερβάσεων.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται μετρήσεις σε όλες τις περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά με το φορητό αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων DustTrak II 8530 της TSI, για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο των αερίων ρύπων, τον επιτόπιο έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών κατά τη διάρκεια συμβάντων και τον εντοπισμό πιθανών εστιών σωματιδιακής ρύπανσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι μετρήσεις του Επιστημονικού Συνεργάτη Δημήτρη Κουτσονικόλα, που πραγματοποιήθηκαν περιφερειακά και μέσα στο ΣΜΑ Ευκαρπίας, περιφερειακά του εργοστασίου του Χίτζου κατά τη διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης του αμιάντου και ο συγκριτικός έλεγχος των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή των Μετεώρων.

Σχολιάστε