Α. Σαββάκης: Να γίνει ουσιαστικός στόχος η περιφερειακή ανάπτυξη - Karfitsa.gr
Συνεντεύξεις

Α. Σαββάκης: Να γίνει ουσιαστικός στόχος η περιφερειακή ανάπτυξη

Άμεσες αποφάσεις από την Κυβέρνηση περιμένει ο ΣΒΕ για την ενίσχυση της ελληνικής μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης  στην  ελληνική περιφέρεια. Ο Αθανάσιος Σαββάκης «ξεδιπλώνει» στην Karfitsa τις προτεραιότητες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος στην νέα εποχή που άρχισε με την άρση των Capital Controls. Επίσης απαριθμεί τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου και ζητά την άμεση λύση τους.

 Συνέντευξη στη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

 Κύριε πρόεδρε, ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των Ελλήνων Βιομηχάνων;

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ως ισότιμος εθνικός κοινωνικός εταίρος αναμένει από την κυβέρνηση τη λήψη αποφάσεων και που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και, εν τέλει, την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον εξορθολογισμό του ισχύοντος φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση με έδρα την ελληνική περιφέρεια αναμένει να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας, την υποβοήθηση της εξωστρεφούς τους δραστηριότητας και την παραγωγή μέσω καινοτομιών και μεταφοράς τεχνολογίας διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.

Τι περιμένει ο ΣΒΕ από τη νέα Κυβέρνηση;

Για να ενισχυθεί στην πράξη η ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, και ειδικά όσων είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια, ο ΣΒΕ αναμένει από την νέα κυβέρνηση να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατόν χρονίζοντα προβλήματα της εγχώριας βιομηχανίας.

Δέκα από αυτά, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση, είναι:

-Μείωση μη μισθολογικού κόστους, και εξορθολογισμός στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.

-Ριζική αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου και εφαρμογή του μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων επενδύσεων, με έμφαση στη στήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.

-Αποσβέσεις για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε 2 έτη, και περαιτέρω αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 200%, με στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.

-Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μέση και υψηλή τάση για βιομηχανική χρήση στο 50% της σημερινής τιμής, σε βάθος διετίας.

-Κατάργηση τελών, χαρτοσήμων και επιβαρύνσεων σε βάθος πενταετίας. (εισφορά του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων που παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, κλπ..

-Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.

-Τροποποίηση των διατάξεων για τη δήλωση της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης. Εξορθολογισμός της χρήσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

-Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών των επιχειρήσεων από 5 σε 15 έτη, και, απλοποίηση της διαδικασίας διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων.

-Αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια, για την εξυγίανση των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου.

-Νομοθετικός προσδιορισμός του ανωτέρου ορίου πληρωμής τιμολογίων, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60 μέρες.

Ποια είναι τα στρατηγικά σχέδια του ΣΒΕ για την ανάπτυξη της  περιφερειακής  βιομηχανίας στη χώρα μας; 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) υποστηρίζει ότι θα πρέπει να τεθεί ως εθνικός στόχος μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια η περιφερειακή ανάπτυξη και η άμβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Για την άμβλυνση ακριβώς των περιφερειακών ανισοτήτων και την περιφερειακή σύγκλιση, ο ΣΒΕ προτείνει να ισχύσουν από τώρα και στο εξής οι ακόλουθες κατευθύνσεις – επιδιώξεις της περιφερειακής ανάπτυξης:

 1. Η θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων στις Περιφέρειες, και ειδικά παραγωγικών επενδύσεων, για τη μείωση της αστυφιλίας, και την αποκέντρωση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων του από την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της.
 2. Η ανασυγκρότηση Βιομηχανικών Κλάδων και Περιοχών.
 3. Η ανάπτυξη διασυνδέσεων του πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα σε κάθε Περιφέρεια για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 4. Η θεσμοθέτηση στοχευμένων προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας, ενίσχυσης της απασχόλησης και των αναγκαίων ειδικοτήτων.
 5. Η ανάδειξη και ενίσχυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων παραγωγικών τομέων και κλάδων.
 6. Η θεσμοθέτηση ειδικών λειτουργικών κινήτρων, μετά από αίτημα της χώρας και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης με έδρα την ελληνική περιφέρεια θα πρέπει να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί ρεαλιστική βιομηχανική πολιτική, η οποία απουσιάζει εμφατικά από τη χώρα θα τελευταία τριάντα χρόνια.

Η κατάλληλη βιομηχανική πολιτική για την περιφέρεια, η ανάπτυξη των υποδομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, η καινοτομία και η εξωστρέφεια, και, η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, είναι οι τέσσερις  τομείς προτεραιότητας που θέτει ο ΣΒΕ προς άμεση υλοποίηση από την πολιτεία.

Ενδεικτικά οι προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΒΕ στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο των συναντήσεων του τελευταίου με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, για την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης, και σύγκλισης καθώς επίσης και για την έμπρακτη υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας είναι:

Βιομηχανική Πολιτική για την περιφέρεια:

 • Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης για τη Θράκη και την παραμεθόρια περιοχή της Μακεδονίας και της Ηπείρου
 • Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της περιφερειακής βιομηχανίας

Επιχειρηματικές υποδομές:

 • Δημιουργία «Διεθνούς Ζώνης Βιομηχανίας και Εμπορίου Θεσσαλονίκης»
 • Αναβάθμιση περιβαλλοντικών υποδομών και εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε όλες τις ΒΙΠΕ της Βορείου Ελλάδος
 • Νομοθετική ρύθμιση για χαρακτηρισμό των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε «οργανωμένους υποδοχείς»

Καινοτομία – Εξωστρέφεια:

 • Διεθνές Τεχνολογικό Κέντρο «Thess INTEC»
 • Φορέας προώθησης και προβολής Μακεδονικών προϊόντων

Παραγωγικές επενδύσεις:

 • Υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην περιφέρεια, με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων βιομηχανικής αναδιάρθρωσης.

Υποπρόγραμμα 1: Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας,

Υποπρόγραμμα 2: Κλαδική πολιτική.

Υποπρόγραμμα 3: Οριζόντιες ενισχύσεις.

 • Άρση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου.

Η κατάργηση των Capital Controls, λογικά δίνει ανάσα στις Βιομηχανίες. Θεωρείται ότι τα αποτελέσματα αυτής της Πρωτοβουλίας θα είναι άμεσα και  αν ναι με ποιον τρόπο;

Η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναβαθμίζει την αξιοπιστία της χώρας και δημιουργεί με βεβαιότητα κλίμα εμπιστοσύνης σε υποψήφιους επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδος. Άλλωστε, η αξιοπιστία της χώρας στα μάτια των διεθνών επενδυτών είναι πρώτης προτεραιότητας, διότι μέσω αυτής μπορούν να εισρεύσουν ξένα κεφάλαια για επενδύσεις σε αρκετούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αυτές οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν ο καταλύτης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο ΣΒΕ, και συνολικά οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια, χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη θετική απόφαση της κυβέρνησης. Βεβαίως, προσδοκούμε ότι θα οδηγήσει σε άμεση παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και σε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Επιπρόσθετα, ευελπιστούμε ότι το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει πλέον να λειτουργήσει ορθολογικά, για να μπορέσει να γίνει πραγματικός πυλώνας υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει επαναφορά στην κανονικότητα για το τραπεζικό σύστημα, άρα σημαντική υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η 1η Σεπτεμβρίου μπορεί να αποτελέσει την εκκίνηση ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για την χώρα, στο επίκεντρο της οποίας θα πρέπει με έμπρακτο τρόπο να τοποθετηθεί η μεταποίηση και η βιομηχανία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ