Γ. Τούντας: Έως 100.000 τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα - Karfitsa.gr
Κοινωνία

Γ. Τούντας: Έως 100.000 τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα

¶óêçóç åôïéìüôçôáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êñïýóìáôïò êïñïíïúïý óôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï ôçò ËÜñéóáò ôçí ðÝìðôç 6 Öåâñïõáñßïõ 2020. Ç Üóêçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ ðñùôüêïëëá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõ. Ôï óåíÜñéï óôï ïðïßï óõììåôåß÷å åêôüò áðü ôï ðñïóùðéêü ôïõ íïóïêïìåßïõ êáé ôï ÅÊÁÂ, ðñïÝâëåðå ôçí ìåôáöïñÜ åíüò æåõãáñéïý ðïõ åß÷å ðñïóâëçèåß áðü ôïí êïñïíïúü, óå èáëÜìïõò áñíçôéêÞò ðßåóçò ðïõ Ý÷ïõí Þäç áíïßîåé óôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï. (EUROKINISSI/LARISSANET.GR)

“Το πιο βασικό είναι να μην χάσουμε την υγεία μας και τη ζωή μας” τόνισε ο Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Γιάννης Τούντας, εκτιμώντας παράλληλα πως αυτή τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στη χώρα ανέρχονται από 70 έως 100 χιλιάδες.

“Εγώ υπολογίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 70 έως 100 χιλιάδες ενεργά κρούσματα” ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως αυτόν τον αριθμό δεν τον είχαμε την άνοιξη και γι’ αυτό καθυστερούν να βελτιωθούν οι επιδημιολογικοί δείκτες.

“Την άνοιξη είχαμε ένα μικρό κύμα γιατί το ελέγξαμε γρήγορα” ανέφερε λέγοντας πως το τωρινό κύμα είναι πολύ πιο ορμητικό.

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ