ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» 8.171 μόνιμες θέσεις εργασίας  σε Δήμους της χώρας

Νέο Πρόγραμμα: Επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχειακών  επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας

Δημόσιος τομέας: 173 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα

Ιδιωτικός τομέας: 184 υπάλληλοι σε εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα

Παράταση στο πρόγραμμα: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

 

Σχολιάστε