Δ. Θερμαϊκού: Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενου συστήματος ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης - Karfitsa.gr
Θεσσαλονίκη

Δ. Θερμαϊκού: Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενου συστήματος ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης

Την έναρξη ενός έργου μεγάλης βαρύτητας δρομολογεί η έγκριση του υποβληθέντος, από το Δήμο Θερμαϊκού, αιτήματος για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, εντάσσοντάς το στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με τη συγχρηματοδότησή του να γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο, τη μελέτη του οποίου συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του δικτύου ύδρευσης της Περαίας και των Νέων Επιβατών.

Η υλοποίησή του εξασφαλίζει τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του προσφερόμενου ύδατος προς τους καταναλωτές των οικισμών. Συγχρόνως, τον εντοπισμό πιθανών απωλειών του δικτύου σε συντομότερο χρόνο, τη μείωση των διαρροών, μέσω της εξελιγμένης διαχείρισης της πίεσης στο δίκτυο, καθώς και τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1.406.643,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με το πρόγραμμα να καλύπτει το ποσό των 1.134.390 ευρώ και τα υπόλοιπα 272.253,60 να χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου, ο οποίος συνιστά και το φορέα υλοποίησης του έργου. Για την εκτέλεσή του δε, θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού.

Η κατασκευή του έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης εντός 12 μηνών από την έναρξη των εργασιών, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Φεβρουαρίου του 2019.

Για το κοινής ωφέλειας και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας έργο της τηλεμετρίας, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης, επεσήμανε : «Θέτοντας την εν λόγω τεχνολογική εγκατάσταση στην υπηρεσία των δημοτών μας, είναι πολλαπλά τα οφέλη που αποκομίζουμε. Το σύγχρονο αυτό σύστημα παρακολούθησης μας δίνει την ευχέρεια να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε τυχόν προβλήματα, να τα αποκαθιστούμε δίχως επιζήμιες και δαπανηρές καθυστερήσεις, ενώ αποτελεί εργαλείο στα χέρια μας προς την κατεύθυνση:

• της εξοικονόμησης πολύτιμων υδατικών πόρων,
• της δημιουργίας συνθηκών οικονομίας, με τελικούς επωφελούμενους τους καταναλωτές,
• της βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού,
• της εξοικονόμησης λειτουργικών πόρων».

Σχολιάστε

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.


 

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ