ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτογραφία Σάββας Αυγητίδη

Τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2018 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, στη διάρκεια της 26ης   Ειδικής Συνεδρίασης.

Ο προϋπολογισμός, συνολικού ύψους 397.000.000€, είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός και καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ύφεση των προηγούμενων ετών, τις ειδικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος οφείλει να μειώσει τις δαπάνες λειτουργίας και επενδύσεων του, και με γνώμονα την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών, την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών καθώς και την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Ο προϋπολογισμός του 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 17.600.000,00€ σε ποσοστό 4,64% σε σχέση με τον εγκεκριμένο αρχικό προϋπολογισμό του 2017 (ύψους 379.400.000€).

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου, επισήμανε ότι τα οικονομικά των Δήμων βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καθώς η οικονομική κρίση που περνά η χώρα, μας οδηγεί στην αποδυνάμωση της άσκησης των βασικών τους αρμοδιοτήτων και της κάλυψης των υποχρεωτικών τους δαπανών και τόνισε: «Μέσα σ’ αυτό το δύσκολο πλαίσιο και την υπάρχουσα αρνητική συγκυρία καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής. Τα κυριότερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού είναι οι περικοπές θεσμοθετημένων πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, η μη απόδοση των πόρων που αναγράφονται στο νόμο του Καλλικράτη (λ.χ. από φορολογία), η κάλυψη οριζόντιων πολιτικών από τους ΚΑΠ (φύλαξη και λειτουργικά σχολείων, ΚΕΠ) και κατά συνέπεια η αύξηση του λειτουργικού κόστους, οι μειωμένοι πόροι από το ΕΣΠΑ, η μη κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλα πολλά«

»Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες καλούμαστε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου μας. Και με αυτά τα δεδομένα επιλέξαμε να δώσουμε βαρύτητα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, σε δράσεις που θα ανακουφίσουν τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας και θα συμβάλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα από μικρής κλίμακας σημαντικές παρεμβάσεις ή μεγαλύτερης εμβέλειας καινοτόμα έργα, όπως το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη» δήλωσε η Αντιδήμαρχος.

Αναφερόμενη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ίδια επισήμανε ότι, αυξήθηκε κατά 8%, αγγίζοντας το ποσό των 22.000.000€ το 2018, αποτυπώνοντας παράλληλα τη βούληση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών του.

Η Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου, παρουσίασε στη συνέχεια το Σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων για το οικονομικό έτος 2018, για το οποίο εξήγησε ότι διαμορφώθηκε με βάση και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που εξασφάλισε η Διοίκηση του Δήμου, όπως η ένταξη σε ρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ. για την αποπληρωμή οφειλών και μειώσεων προστίμων του ΙΚΑ που προέκυψαν από τη γνωστή υπόθεση της υπεξαίρεσης, η  άρση των μέτρων διασφάλισης εις βάρος του Δήμου από τη Δ΄ ΔΟΥ και η αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, και επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησής τους, που είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επιπλέον, παρουσιάζοντας αναλυτικά επιμέρους στοιχεία του Προϋπολογισμού, η Αντιδήμαρχος προχώρησε στις ακόλουθες επισημάνσεις:

Ο τομέας της Κοινωνικής Πολιτικής, ως ξεχωριστό σκέλος των υπηρεσιών του Δήμου, ενισχύθηκε κατά 6,42% και έφθασε στα  45.100.000€ με την ενίσχυση των δομών στήριξης και φιλοξενίας προσφύγων μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος REACT, το οποίο θα συνεχίσει τη δράση του και για το 2018, όπως επίσης και την ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων σίτισης, περίθαλψης και στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, των Κοινωνικών Ιατρείων στην Τριανδρία, με παράλληλο δείγμα ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, τη μείωση των δημοτικών  τελών κατά 5% και των τελών κοιμητηρίων κατά 15%, στις οποίες προβαίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το 2018. Επίσης, ο τομέας Πολιτισμού και Τουρισμού παραμένει στα περυσινά επίπεδα.

Όσον αφορά στην επιχορήγηση των Δήμων που προέρχονται από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) η  αρμόδια Αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι έχουν υποστεί μείωση της τάξης του 40%. Συγκεκριμένα, από το 2011 με επιχορήγηση στα 58.429.072€, οι πόροι σταδιακά μειώθηκαν στο ποσό των 34.163752€ έως και το οικονομικό έτος 2016, ενώ  το 2017  παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο.

Καταλήγοντας, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπογράμμισε: «Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018 παραμένει υγιής, προφανώς ισοσκελισμένος με ικανά και επαρκή χρηματικά διαθέσιμα, δίνοντας βάρος στην κοινωνική πολιτική και στα τεχνικά έργα με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη».

Σχολιάστε