Μεταξύ άλλων, διαμαρτύρεται γιατί «η αίτηση συγχώνευσης ποινών που έχει καταθέσει για τρίτη φορά, δεν έχει εισαχθεί ακόμα στο αρμόδιο δικαστήριο για να κριθεί εκεί, όπως προβλέπει ο νόμος».

Στο κτήριο δεν μπορούν να μπουν ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί υπάλληλοι που περιμένουν να αποκατασταθεί η τάξη