ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΩΤΟ ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

Της Ρίας Καλφακάκου*

Η νευραλγική θέση της Θεσσαλονίκης, µε τη µακρά ιστορία, της δίνει ένα ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, στα σύνορα ανατολής και δύσης. Λέγαµε κάποτε τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Θεωρώ ότι σήµερα, η πόλη µας µπορεί να είναι σηµείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, για την ειρήνη και την συνύπαρξη των λαών, την οικονοµική και πολιτιστική συνεργασία, την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, µετά και την ανάδειξή της ως πόλη της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας στην πρόσφατη τεράστια προσφυγική κρίση.

Η οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης, είναι στόχοι αλληλένδετοι και αλληλοεπηρεαζόµενοι. Μια όµορφη, καθαρή και πράσινη πόλη, µε αναπτυγµένες υποδοµές, µε αναβάθµιση του λιµένα Θεσσαλονίκης, µε διεθνείς πρωτοβουλίες, µπορεί να γίνει πόλος έλξης για επενδύσεις, µεταφορές, και άλλα, όχι µόνο τουριστικής ανάπτυξης.

Ο πολιτισµός που είναι η καρδιά, η ψυχή, η ταυτότητα µιας πόλης, που αναπτύσσει την παιδεία, τον ανθρωπισµό και  την κοινωνική συνοχή, σέβεται την ιστορία και τις παραδόσεις της πόλης,  και αντλεί έµπνευση από αυτή,  είναι ταυτόχρονα µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης.

Τα µεγάλα προβλήµατα της πόλης, κυκλοφοριακό και καθαριότητα, µπορούν µε σωστή διαχείριση να γίνουν τα µεγάλα πλεονεκτήµατά της, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, να φέρουν θέσεις εργασίας, µείωση των δηµοτικών τελών, και έσοδα για το δήµο.

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων χρειάζεται να οργανωθεί άµεσα, µε ενηµέρωση των κατοίκων και των εργαζοµένων, αλλά και σωστό σχεδιασµό, διότι διαφορετικοί κάδοι και πράσινα σηµεία δεν µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την οργάνωση της διάθεσης των ανακυκλώσιµων υλικών, και η συλλογή των οργανικών υπολειµµάτων δεν έχει νόηµα χωρίς εργοστάσιο κοµποστοποίησης ή παραγωγής ενέργειας.

Η συγκοινωνιακή-χωροταξική µελέτη που προτείνουµε ως παράταξη, είναι απαραίτητη, για το σχεδιασµό των µετακινήσεων µε τα διάφορα µέσα, λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ, τραµ, καραβάκια. Τον ανασχεδιασµό των φωτεινών σηµατοδοτήσεων που είναι αντιλειτουργικοί, δες κόµβο Εαγγελίστριας, και Εγνατία µε 3ης Σεπτεµβρίου, τις πεζοδροµήσεις και την αύξηση του αστικού πρασίνου, δηµιουργία ποδηλατοδρόµων, προώθηση της ιδέας ενός κέντρου χωρίς αυτοκίνητα, νέα οικολογικά µέσα µεταφοράς όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πολλά άλλα.

Ο σεβασµός και η πρόθεση αύξησης του δηµόσιου χώρου που δίνεται στους κατοίκους για άθληση, ψυχαγωγία, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, από την νέα παραλία, τα πάρκα και τις πλατείες ως τα αποδιδόµενα στο λαό στρατόπεδα, και την πρώτη προβλήτα του λιµανιού, το ορφανοτροφείο στην Τούµπα, το Αλατίνη και άλλα.

Η κοινωνική πολιτική τέλος από τον ξενώνα αστέγων και τα διαµερίσµατα για πρόσφυγες, τις παιδικές χαρές και τα σχολεία, συνυφαίνεται µε τον πολιτισµό και την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά κυρίως είναι το πρόσωπο της πόλης, µιας πόλης σύγχρονης, δηµοκρατικής και ανθρώπινης.

Θα έλεγα πως αυτό είναι το όραµά µας ως παράταξης, και αυτό προωθούµε από τη θέση της αντιπολίτευσης και αυτό θα εφαρµόσουµε ως διοίκηση, εφόσον οι πολίτες µας εµπιστευθούν µε την ψήφο τους.

*Η κ. Καλφακάκου είναι επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης Θεσσαλονίκη ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ

Σχολιάστε