Η πορεία μιας μελέτης της ΕΥΑΘ που... μπάζει - Karfitsa.gr
Slider Θεσσαλονίκη

Η πορεία μιας μελέτης της ΕΥΑΘ που… μπάζει

Τo 2005 εκπονήθηκε μελέτη (629Υ) από τον καθηγητή ΑΠΘ, Δρ. πολιτικό μηχανικό Γεώργιο Πενέλη, κατόπιν παραγγελίας από την ΕΥΑΘ ΑΕ για την ενίσχυση-επισκευή του υδαταγωγού Αραβήσσου, ο οποίος παρουσίαζε συχνές βλάβες με αποκορύφωμα τη μεγάλη βλάβη του 2004. Σύμφωνα με τη μελέτη που είχε συνταχθεί από την κα Δέσποινα Κτενίδου, συνεργάτιδα του κ. Πενέλη, ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στο ποσό 2.190.000 (με ΦΠΑ). Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ εκείνης της εποχής είχε απορρίψει την εισήγηση, με το σκεπτικό ότι η αποκατάσταση του υδαταγωγού αφορούσε το εξωτερικό τοίχωμά του χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα για τις βλάβες που θα προερχόταν από το εσωτερικό του, δηλαδή από τα υδραυλικά μέρη του. Επιπλέον, η αποκατάσταση θα αφορούσε τον υδατοσωλήνα σε ένα μήκος 800 μέτρων και η τότε διοίκηση εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για το συγκεκριμένο κομμάτι του υδατοσωλήνα και όχι για κάποιο άλλο ή μεγαλύτερο σε μήκος. Αντιπροτάθηκε η πιλοτική εφαρμογή του έργου της ίδιας μελέτης σε βάθος χρόνου τριών-τεσσάρων ετών, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά του. Η αντιπρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τον Γ. Πενέλη.

Τον Μάρτη του 2018, μετά από τη μεγάλη βλάβη του υδαταγωγού της Αραβησσού που προκάλεσε τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης στο μεγαλύτερο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης για μέρες, τέθηκε εκ νέου το θέμα της αποκατάστασης του βεβαρημένου δικτύου ύδρευσης από το τότε διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ, στο οποίο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Ιωάννης Κρεστενίτης. Έρχεται και πάλι η ίδια μελέτη του ομότιμου (πλέον) καθηγητή Γεώργιου Πενέλη (629Υ) επικαιροποιημένη, αλλά αυτήν τη φορά με υπογραφή του ιδίου και σφραγίδα της εταιρείας Γ. & Γ. Πενέλης. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2019, στο ΔΣ της ΕΥΑΘ εισέρχονται με πρόταση του Υπερταμείου δύο νέα μέλη που αντικαθιστούν τα ήδη παραιτηθέντα λίγους μήνες νωρίτερα, Μαρίνα Κουρή και Εύδοξο Πετρίδη: Τα δύο νέα μέλη είναι ο Δρ. Γρηγόριος Πενέλης, πολιτικός μηχανικός και επικεφαλής της Penelis Consulting Engineers, υιός του ομότιμου καθηγητή Γεώργιου Πενέλη, και ο Νικόλαος Κλείτου, οικονομολόγος, ορκωτός λογιστής και αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Μασούτης.

Η «επικαιροποιημένη» μελέτη του 2018 μάλλον… επικαιροποιήθηκε και ως προς τον προϋπολογισμό, αφού, από τα 2.190.000 ευρώ (με ΦΠΑ), ανέβηκε στα 3.367.997,89 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης 1.000.000 ευρώ ακόμη χωρίς ΦΠΑ. Αυτήν τη φορά η διοίκηση, ωστόσο, ενέκρινε το έργο προκηρύσσοντας μειοδοτικό διαγωνισμό στον οποίο έλαβαν μέρος δύο εταιρείες: Η Κατασκευή ΑΤΕ, με ποσοστό έκπτωσης 49,06%, και η Ένωση Εταιρειών Λιαχτίδα ΑΤΕΒΕ-Παντεχνική Έργων, με ποσοστό έκπτωσης 28,10%. Από το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, αποτελούμενης από τους Σπύρο Λαζαρίδη, Ευδοκία Ηλιάδου, Σοφία Μαυρίδου, που συντάχτηκε στις 16 Ιανουαρίου 2019, προκρίθηκε ως παραδεκτή προσφορά και μετά την έκπτωση του 49,06% συνολική συμβατική υποχρέωση 1.715.506,00. Φαίνεται όμως ότι αυτό το ποσό παρουσιάζεται μόνο στο συγκεκριμένο έγγραφο. Διότι τόσο στην πρόταση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΑΘ, Ιωάννη Κρεστενίτη, προς το ΔΣ την 18/1/2019 όσο και στα πρακτικά του ΔΣ της 5/3/2019 προκύπτει ότι στην απόφαση (077/2019) έγκρισης για την ανάθεση της σύμβασης της συμφωνίας στην Κατασκευή ΑΤΕ αναγράφεται μόνο το ποσό της εκτιμώμενης αξίας 3.367,997,89 χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 1.000.000 ευρώ και όχι το ποσό μετά τη μέση έκπτωση προσφοράς του 49,06%.

Ιδιοκτήτες της εταιρείας Η Κατασκευή ΑΕ, που ανέλαβε το έργο, είναι ο Χρύσανθος Κτενίδης και ο Κυριάκος Χαϊδεμένος. Τη σύμβαση υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ο Κυριάκος Χαϊδεμένος. Ο Χρύσανθος Κτενίδης έχει συγγενική σχέση με τη Δέσποινα Κτενίδου, η οποία ήταν η συντάκτρια της μελέτης του 2005 ως συνεργάτιδα του καθηγητή Γεώργιου Πενέλη. Η απόφαση για την έγκριση (5/3/2019) της ανάθεσης στην Κατασκευή ΑΤΕ ελήφθη αφότου είχε διοριστεί (21/2/2019) από το Υπερταμείο μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ ο Δρ. Γρηγόρης Πενέλης, υιός του ομότιμου καθηγητή Γεώργιου Πενέλη.

Με απλά λόγια, η ΕΥΑΘ:

 • Το 2019 ενέκρινε, αντί του ποσού 3.367.997,89 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης 1.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, την ίδια μελέτη που απέρριψε το 2005 για την ενίσχυση-επισκευή του υδαταγωγού Αραβησσού προϋπολογισμού 2.190.000 με ΦΠΑ.
 • Η μελέτη του 2005 είχε επιβλέποντα τον Δρ. Γεώργιο Πενέλη φέροντας σφραγίδα της συντάκτριας Δέσποινας Κτενίδου, ενώ το 2018 είχε επιβλέποντα τον ίδιο (Δρ. Γεώργιο Πενέλη) φέροντας σφραγίδα την εταιρεία Γ. & Γ. Πενέλης, στην οποία ο επιβλέπων εμφανίζεται ως μέλος του ΔΣ της και ο υιός του, Γρηγόρης Πενέλης, ως αντιπρόεδρος.
 • Η σύμβαση εγκρίθηκε λίγες ημέρες (5/3/2019) αφότου ο Δρ. Γρηγόρης Πενέλης είχε διοριστεί (21/2/2019) από το Υπερταμείο μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ. Δηλαδή μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ ενέκρινε σύμβαση που έφερε δική του σφραγίδα (!).
 • Τόσο ο πρώην πρόεδρος της ΕΥΑΘ Ιωάννης Κρεστενίτης, επί θητείας του οποίου υπεγράφη η σύμβαση, όσο και ο Άγις Παπαδόπουλος, που διορίστηκε τον Αύγουστο του 2019, δεν θεώρησαν σκόπιμο να ζητήσουν γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της εταιρείας.
 • Η ΕΥΑΘ αριθμεί 140 μηχανικούς καταρτισμένους και με διδακτορικούς τίτλους. Εντούτοις, ανέθεσε το έργο σε εξωτερική εταιρεία.
 • Ο εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, Κατασκευή ΑΤΕ, μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό έχει συγγενική σχέση με τη συντάξασα της μελέτης του 2005, που είναι ίδια με την μελέτη του 2018, και συνεργάτιδα του Δρ. Γεώργιου Πενέλη.

Κατόπιν όλων αυτών προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα:

 • Για ποιον λόγο το ΔΣ της ΕΥΑΘ απέρριψε την ίδια μελέτη το 2005 ενώ την ενέκρινε το 2018;
 • Για ποιον λόγο αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου κατά 150% (πλέον προαίρεσης) περίπου στην ίδια μελέτη;
 • Για ποιον λόγο στη σύμβαση δεν αναγράφεται το ποσό προϋπολογισμού μετά την έκπτωση του 49,06%;
 • Πώς εγκρίθηκε εκ των προτέρων ποσό 1.000.000 ευρώ ως προαίρεση, από τη στιγμή που δεν έχουν αρχίσει καν τα έργα περάτωσης;
 • Γιατί η ΕΥΑΘ δεν ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης αλλά και την εφαρμογή σχεδίου επισκευής του υδαταγωγού Αραβησσού στους δεκάδες μηχανικούς της, που και την τεχνογνωσία διαθέτουν και την επιστημονική επάρκεια;
 • Πόσο ηθικό είναι μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ να υπογράφει μελέτη προϋπολογισμού εκατομυρίων ευρώ και ο ίδιος να την εγκρίνει;

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ