Θεσσαλονίκη: 274 πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση - Karfitsa.gr
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 274 πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση

¸ëåã÷ïé áðü áóôõíïìéêïýò óå ðïëßôåò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðñüóèåôùí ìÝôñùí ìå áðáãüñåõóç êõêëïöïñßáò, ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò äéÜäïóçò ôïõ êïñïíïúïý, óôçí ÁèÞíá ôçí ÄåõôÝñá 23 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Τετάρτη 8 Απριλίου:

 • για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν (2.104) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, ως ακολούθως:

 • (793) στην Αττική,

 • (274) στη Θεσσαλονίκη,

 • (170) στην Κεντρική Μακεδονία,

 • (157) στη Δυτική Ελλάδα,

 • (120) στα Ιόνια Νησιά,

 • (113) στην Πελοπόννησο,

 • (110) στη Θεσσαλία,

 • (84) στη Στερεά Ελλάδα

 • (71) στην Κρήτη,

 • (61) στην Ήπειρο,

 • (59) στο Νότιο Αιγαίο,

 • (47) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

 • (28) στο Βόρειο Αιγαίο και

 • (17) στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν βεβαιωθεί (26.855) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα.

 • για λειτουργία καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά κ.λπ.) παρά την σχετική απαγόρευση και λοιπές συναφείς παραβάσεις, βεβαιώθηκαν (7) περιπτώσεις και συνελήφθησαν (5) άτομα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια (390) παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (374) άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ