ΚΜΟΠ: Η βιώσιμη ανάπτυξη στην εκπαίδευση - κοινή ορολογία και στόχοι - Karfitsa.gr
Κοινωνία

ΚΜΟΠ: Η βιώσιμη ανάπτυξη στην εκπαίδευση – κοινή ορολογία και στόχοι

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα την προώθηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση και τη δημιουργία Δικτύου για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Παρασκευή 13 Ιουλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος της συζήτησης ήταν να διερευνηθεί το πώς μπορούν να ενταχθούν οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε ένα σύνθετο περιβάλλον, όπως της Ελλάδας, όπου οι μεταναστευτικές ροές (εισερχόμενοι και εξερχόμενοι μετανάστες) επηρεάζουν καταλυτικά την κοινωνική και οικονομική ζωή.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών παγκοσμίως έχει αυξηθεί σε σχέση με το 1980, από 75,3 εκατομμύρια σε 212,6 εκατομμύρια καταγεγραμμένους το 2015, η μετανάστευση αποτελεί αναμφίβολα καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η μετανάστευση μπορεί υπό συνθήκες να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει, στο πλαίσιο ενός αλληλεξαρτώμενου κόσμου, όπου κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον είναι αλληλένδετα.

Επίσης, αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ένταξη των πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση στο ιδιαίτερο πλαίσιο της Ελλάδας. Σημαντικά στοιχεία σε αυτή την προσπάθεια, αναδείχθηκαν τα εξής:

• Η αποσαφήνιση και η χρήση κοινής ορολογίας σχετικά με τις έννοιες που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
• Ο προσδιορισμός των καναλιών, μέσω των οποίων θα ενταχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος.
• Η ένταξη των πολιτικών ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων στο σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Η σύνδεση των πολιτικών ένταξης μεταναστών και προσφύγων και των πολιτικών προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, το ΚΜΟΠ ανακοίνωσε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα:
• Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα δημιουργηθεί δείκτης μέτρησης και τακτική καταγραφής της διείσδυσης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα.
• Έκδοση συλλογικού τόμου με θέμα τη μετανάστευση μέσα στο 2019, για τη συγγραφή του οποίου το ΚΜΟΠ θα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πολλοί παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων Πανεπιστημιακοί, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εκπαιδευτικοί, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπεύθυνοι Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των προσφύγων, εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, δήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο δίκτυο για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) στην Ελλάδα. Η επόμενη συνάντηση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου InterCap, κύριος στόχος του οποίου είναι η σύσταση ευρωπαϊκών δικτύων ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς από την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και η προώθηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εκπαίδευση, με έμφαση σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, στο ευρύτερο πλαίσιο της επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

To έργο InterCap παρεμβαίνει σε αυτές τις ανάγκες με την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθοδολογιών που θα διευκολύνουν την ένταξη της εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στα σχολεία και τη σχετική εκπαίδευση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από σχήμα 13 συνεργαζόμενων φορέων από 12 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία). Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχολιάστε

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment. 

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ