ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε λειτουργία έχει τεθεί η ειδική διαδικτυακή πύλη για την υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

Η πύλη είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο kalo.yeka.gr και η πρόσβαση των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. γίνεται με τη χρήση των κωδικών που ήδη διαθέτουν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet).

Για την αίτηση εγγραφής, η πρόσβαση γίνεται με χρήση των αντίστοιχων κωδικών του φυσικού προσώπου (μέλους ή εκπροσώπου του υπό σύσταση φορέα) που υποβάλλει την αίτηση.

Από τις 10 Φεβρουαρίου 2018, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαδικασίας.

Πηγή enikonomia.gr

Σχολιάστε