ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο “Εσωτερική οδοποιία τμημάτων οδών στον οικισμό Ν. Μουδανιών”, προϋπολογισμού 5.600.000 € με τον εργολάβο να δουλεύει σε έξι διαφορετικά σημεία μέσα στα Ν.Μουδανιά.

Αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή είναι οι εξής:

  • Κατασκευή οδοποιίας στην οδό Τζαβούρα οικισμού Ν.Μουδανιών
  • Κατσκευή κρασπέδων και οδοστρωσίας στην επέκταση της οδού Κανελοπούλου (Ν.Ανδρόνικου) περιοχής Αλμύρα, πίσω από το Μασούτη – ΤΕΙ.
  • Επίχωση κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές Ελαιώνα και Αλμύρα
  • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και οδοστρωσίας στην οδό Κιλιβρή περιοχής Αλμύρα, εργατικές κατοικίες Ν.Μουδανιών
  • Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης οδοποιίας στην περιοχή Αλμύρα
  • Κατασκευή πεζοδρομίων στην περιοχή του Ελαιώνα
Σχολιάστε