Στον «πάγο» η αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων - Karfitsa.gr
Θεσσαλονίκη

Στον «πάγο» η αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων

Αποτελούν λύση για πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πυκνοκατοι- κημένη Θεσσαλονίκη, έχουν συμπερι- λήφθη εδώ και χρόνια σε προεκλογικές εξαγγελίες υποψηφίων στην Τοπική Αυ- τοδιοίκηση και στη Κεντρική πολιτική σκηνή, αποτελούν πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών, αλλά ακόμη πλήρης αξιοποίηση δεν υπάρχει όπως και απόδοση στους πολίτες.

Του Γιώργου Νεοχωρίτη 

Ο λόγος για τα πρώην στρατόπεδα στον Νομό Θεσσαλονίκης, εκτάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν οικονομικές δραστηριότητες, που μπο- ρούν όμως να γίνουν και σημεία αναφο- ράς στο πυκνοκατοικημένο πολεοδομικό συγκρότημα, δίνοντας ανάσα στην με- γάλη έλλειψη χώρου που υπάρχει, πρό- βλημα που αναδείχθηκε και βγήκε στην επιφάνεια, με την εμφάνιση της πανδη- μίας.

Τέσσερα πρώην στρατόπεδα, το καθένα αντιμετωπίζει τα δικά του προβλή- ματα, ωστόσο η κοινή συνισταμένη είναι ότι δεν έχει προχωρήσει στο επιθυμητό σημείο η αξιοποίηση τους. Η αναφορά για τα πρώην στρατόπεδα Γκόνου στον Δήμο Δέλτα, Κόδρα στον Δήμο Καλαμα- ρίας και Καρατάσιου με Παύλου Μελά στον Δήμο Παύλου Μελά. Οι εξελίξεις στους χώρους αυτούς έχουν παγώσει και δεν προχωρούν όσα είχαν εξαγγελθεί με τον πιο επίσημο τρόπο, από το στόμα του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρώην Στρατόπεδο Γκόνου

Για την χρήση πρώην στρατοπέδου Γκόνου υπήρξαν μεγαλεπίβολα σχέδια και από τις δυο τελευταίες κυβερνήσεις, με τις ανάλογες εξαγγελίες και ανα- κοινώσεις στο πιο υψηλό επίπεδο. Δύο κυβερνητικά σχέδια για αξιοποίηση 672 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγ- μής κανένα. Ο πρώτος σχεδιασμός από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήθελε στο πρώην στρατόπεδο να δημιουργεί- ται διαμετακομιστικό κέντρο, καθώς η γειτνίαση του με το λιμάνι Θεσσαλονίκης το καθιστά ιδανικό. Η ΓΑΙΟΣΕ μάλιστα στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκουν τα παραπάνω στρέμματα είχε προκηρύξει το 2018 διαγωνισμό για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, προκειμένου να βρεθεί το επενδυτικό σχήμα που θα δημιουργήσει το logistics center.

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, ο σχεδιασμός για το πρώην στρατόπεδο άλλαξε. Ο πρωθυ- πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της περσινής 84ης ΔΕΘ, είχε εξαγγείλει την δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου, στην οποία οι επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνταν θα είχαν ευνοϊκό τελωνειακό και φορολογικό καθεστώς . Ωστόσο, ακόμη δεν έχει γίνει το παρα- μικρό βήμα προς την υλοποίηση του και παρά το γεγονός πως κυβερνητικά στε- λέχη υποστηρίζουν στην karfitsa ότι ο σχεδιασμός είναι ενεργός, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να προχωράει κάτι με την αξιοποίηση να έχει παγώσει, σύμφωνα με την εικόνα που έδωσε με δήλωση τους στην karfitsa και ο Δήμαρχος Δέλ- τα Γιάννης Ιωαννίδης: «Αυτή η περιοχή πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί», δηλώνοντας πως είναι θετικός στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Προσθέτει όμως πως «όταν η περιοχή ρυμοτομηθεί, ο δήμος και η διοίκηση του θα πρέπει να έχει πλήρη ενημέρωση, ρόλο και λόγο, για όλες τις δραστηριότητες που θα ανα- πτυχθούν».

Πρώην Στρατόπεδο Κόδρα

Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα βρίσκε- ται εντός των ορίων του δήμου Καλα- μαριάς, είναι συνολικής εκτάσεως 340 στρεμμάτων από τα οποία τα 204 έχουν παραχωρηθείαπότοκράτοςστηνδημο- τική αρχή, πριν από περίπου τρία χρόνια. Εντός του πρώην στρατοπέδου υπάρχουν 16 κτίρια από τα οποία τα έξι έχουν κρι- θεί διατηρητέα. Με ένα ιδιοκτησιακό κα- θεστώς πολύ μπερδεμένο, έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο η πλήρης αξιοποίηση του και παραχώρηση του στον δήμο. Τμή- ματα του ανήκουν στο Υπουργείο Εθνι- κής Άμυνας, στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ), κάποια έχουν παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πο- λιτισμού και υπάρχουν τμήματα που κα- τέχουν ιδιώτες, για τα οποία απαιτούνται απαλλοτριώσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε στην karfitsa o Δήμαρ- χος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης «το βασικότερο όλων είναι να απομα- κρυνθούν κάποιες χρήσεις, όπως είναι το υπόλοιπο του ΝΑΤΟΪκού στρατοπέδου. Να μεσολαβήσει η πολιτεία ώστε να απο- δοθούν στον δήμο οι χώροι που ανήκουν στον ΑΟΟΑ και να απαλλοτριωθούν και οι εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες, με τη βοήθεια του κράτους, καθώς σε ένα δήμο με τεχνικό πρόγραμμα 2 εκατ. ευρώ, τα 20 εκατ. φαντάζουν αδύνατα».

Αυτή τη στιγμή το πρώην στρατόπεδο Κόδρα με ενέργειες της δημοτικής αρχής, πιστή στις προεκλογικές της εξαγγελίες, έχει καταστεί επισκέψιμο και ασφαλές. Έχουν απομακρυνθεί από τους χώρους του όλοι οι καταπατητές, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται από αθλητικούς συλ- λόγους και ο αριθμός των οικογενειών που το επισκέπτονται να αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Έχει δρομολογηθεί μια Στρατηγική μελέτη μέσα από την οποία θα αναδειχθεί η χρήση που θα έχει το πρώην στρατόπεδο, ενώ ο δήμος ετοι- μάζει και μια μελέτη φωτισμού και περί- φραξης των κτιρίων, με στόχο να φωτα- γωγηθούν τα κτίρια και να φαίνονται από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αυτή τη στιγμή και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις δεν μπορεί να γίνει κου- βέντα για συνολική αξιοποίηση του χώ- ρου, συνολική ανάπτυξη και ανάπλαση. Μέχρι τότε ο δήμος σχεδιάζει ελαφριές χρήσεις και ανάπλαση τμημάτων του στρατοπέδου, που θα συμβαδίζουν όμως με τον συνολικό σχεδιασμό.

«Είναι ευκαιρία να δούμε να υλο- ποιείται αυτό το πάρκο υπερτοπικού χαρακτήρα, ένα μοναδικό πάρκο 340 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα», υπο- γράμμισε στην karfitsa ο κ. Δαρδαμανέ- λης.

Πρώην Στρατόπεδο Καρατάσιου

Με έκταση 689 στρεμμάτων το πρώ- ην στρατόπεδο Καρατάσιου αποτελεί επίσης ένα χώρο που διεκδικούν οι κά- τοικοι της περιοχής και όχι μόνο. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις από κι- νήσεις πολιτών και άλλους φορείς για την αξιοποίηση του. Τελευταία φορά που κυβερνητικό στέλεχος είχε αναφερθεί στον συγκεκριμένο χώρο ήταν, πριν από ένα χρόνο περίπου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, που είχε γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του, από φορείς αξιοποί- ησης ακινήτων, developers, επενδυτικά σχήματα αλλά και εταιρείες διαφόρων δραστηριοτήτων. Ο κ. Παναγιωτόπου- λος τότε, απαντώντας σε επίκαιρη ερώ- τηση της βουλευτού Α ́ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Έλενας Ράπτη, ξεκαθάρισε ότι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), μετά την ακύρωση της αρχικής παραχώρησης της έκτασης των 120,4 στρεμμάτων προς τον δήμο το 2005, δεν έχει λάβει οποιο- δήποτε αίτημα ή πρόταση της δημοτικής αρχής, για την παραχώρηση- αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου « Καρατάσιου Α’» ή τμήματος αυτού. Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρώην Γενικός Γραμματέ- ας δημοσίων έργων και νυν βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, εξηγεί στην karfitsa «η αξιοποίηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη που είναι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι. Δεν ωρίμασε ακόμη κυβερ- νητικά». O κ. Σιμόπουλος επισημαίνει πως οποιαδήποτε αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου θα πρέπει να αποβάλλει τον δήμο ο οποίος «καταπάτησε» περί- που 30 στρέμματα.

Με δήλωση του στην karfitsa ο κ. Σιμόπουλος καταθέτει πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου, υπογραμμίζοντας «το στρατόπεδο Καρατάσιου προτείνω να αξιοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στο οποίο θα συμμετέχουν ιδιώτες, το δημόσιο με οποιαδήποτε μορφή και ο δήμος Παύλου Μελά. Προφανώς επειδή η έκταση είναι μεγάλη πιθανώς να προκριθεί η διαχείρι- ση της προσπάθειας σε δύο ή τρία μέρη. Ας έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας το αρ- νητικό παράδειγμα του πάρκου Τρίτση στην Αθήνα, όπου ο δήμος μη δυνάμενος να το συντηρήσει το μεταβίβασε στην Περιφέρεια Αττικής».

Σε κάθε περίπτωση και η υπόθεση αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της.

 

Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά

Η μόνη περίπτωση πρώην στρατοπέ- δου που διαφέρει από τις προηγούμενες και υπάρχει εξέλιξη ως προς την αξιοποί- ηση του, είναι αυτή του πρώην στρατο- πέδου Παύλου Μελά. Ο δήμαρχος της περιοχήςΔημήτρηςΔεμουρτζίδηςείχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της μελέτης «Οικονομικής Βιωσιμότητας Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Πλάνου Δράσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020. Το σχέδιο της συνολικής ανά- πλασης του πρώην στρατοπέδου, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Εσωτερι- κών (Μακεδονίας-Θράκης) Θεόδωρος Καράογλου σε πρόσφατη επίσκεψη του στον χώρο, με εντολή του πρωθυπουρ- γού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022 και να παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες έως τις αρχές του 2023. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνετε η δημιουργία Μητροπο- λιτικού πάρκου, αλλά και Μόνιμης Έκθε- σης αφιερωμένης στην Εθνική Αντίσταση, με στόχο την ανάδειξη της μνημειακότη- τας του, καθώς είναι ένα ιστορικό πρώην στρατόπεδο.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο του πρώην στρατοπέδου 344 στρεμμάτων. Όραμα της δημοτικής αρχής είναι η μετατροπή ενός ιστορικού τόπου σε πολυλειτουργικό χώρο πρασί- νου, ελεύθερο και ανοιχτό σε όλους και μοχλό ανάπτυξης για την πόλη.

Η ταυτότητα της επένδυσης είναι κυ- ρίαρχα «πράσινη» λόγω της κλίμακας της κοινόχρηστης έκτασης που διατί- θεται προς χρήση στο κοινό καθώς και του πλήθους των εν δυνάμει δραστηρι- οτήτων ελεύθερου χρόνου και αναψυχής που θα φιλοξενηθούν σε αυτή.

 

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ