ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε κεντρικό καφέ της πόλης συναντήθηκαν περίπου 15 στελέχη του ΚΙΝ.ΑΛ  και όχι μόνο πού ήταν μέλη της ομάδας προοδευτικοί πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας που συνεργάζονται για την ανάδειξη θεμάτων της περιοχής. Εξέφρασαν τη στήριξη τους στο πρόσωπο του Γιάννη Μαγκριώτη, ζητώντας του να θέσει υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχολιάστε