12:04, Σάββατο
29 Ιανουαρίου 2022

«Έκτορος Κάθαρσις» στο θέατρο Αριστοτέλειον

Το τέλος του τρωικού πολέμου δεν συμπίπτει με το θάνατο του Αχιλλέα, αλλά με τον νεκρώσιμο νόστο
του Έκτορα και τις εκδηλώσεις του πένθους και πόνου που κορυφώνονται με τα ταφικά έθιμα της
καύσης και ταφής του τρωικού ήρωα. Η παράσταση πραγματεύεται την κάθαρση του ατιμασμένου
νεκρού, του υπερασπιστή της Τροίας, του αρνητή του πολέμου. Η Αθηνά παραστέκει σύμμαχος στον
Αχιλλέα, την ώρα της πτώσης του Έκτορα, ο οποίος ξέρει πλέον ότι το τέλος πλησιάζει και αποφασίζει
να αγωνιστεί μέχρι θανάτου και ατιμάζεται από τον πανηγυρίζοντα υβριστή. Στις 8 και 9 Ιανουαρίου
στο Θέατρο Αριστοτέλειον