Αλέξη, το μέγεθος είναι που μετράει!

του Αντώνη Σαουλίδη