ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

thalassio-aggouri

Πειραματική αλιεία–συλλογή βενθικών οργανισμών του είδους Holothuria tubulosa (κοινώς “θαλάσσιο αγγούρι”) για ερευνητικούς σκοπούς με αυτόνομη κατάδυση στο Μαλιακό Κόλπο και στο Β.Ευβοϊκό θα διενεργήσει από 1η Μαρτίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2014 το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .

Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα.

Η δειγματοληψία βενθικών οργανισμών-και στη συγκεκριμένη περίπτωση των θαλασσίων αγγουριών- γίνεται γιατί τα βένθη θεωρούνται αξιόπιστος δείκτης του θαλασσίου οικοσυστήματος.

Συγκεκριμένα :

Η βενθική βιοκοινωνία αποτελείται από οργανισμούς που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

*Έχουν περιορισμένη ικανότητα μετακίνησης και κατά συνέπεια μεγάλη δυνατότητα αποτύπωσης μη αναστρέψιμων αλλαγών του υδάτινου περιβάλλοντος,

*Ζουν μέσα στα ιζήματα και είναι εκτεθειμένοι σε περιβαλλοντικά δυσμενή ερεθίσματα (stressors), όπως χημικά κατάλοιπα και υποξικές συνθήκες (χαμηλά επίπεδα οξυγόνου),

*Ο χρόνος ζωής τους είναι αρκετά μεγάλος, έτσι ώστε να αποτυπωθούν πάνω τους οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικά δυσμενών ερεθίσματων.

econews

Σχολιάστε