Αναπτυξιακή Τράπεζα: Απαραίτητο εργαλείο ανάπτυξης

Μετά από μια δεκαετία, σχεδόν, ύφεσης και στασιμότητας, η Ελλάδα χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ, με έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να δοθεί ώθηση στο μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας. Βασικό εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί η έλλειψη χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν αποκλεισμένες από τις τραπεζικές πιστώσεις.
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ*
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η δημιουργία εναλλακτικών καναλιών χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας, στα πρότυπα των αντίστοιχων φορέων που λειτουργούν ήδη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αποτελεί άλλωστε εδώ και χρόνια αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Δεν μπορεί, λοιπόν, παρά να προκαλεί ικανοποίηση η πρόσφατη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, που ανοίγει, έστω και με καθυστέρηση, το δρόμο για την αξιοποίηση και στην Ελλάδα του συγκεκριμένου εργαλείου.
Τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου είναι αρκετά, με κυριότερο την έμφαση στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις ιδιωτικές τράπεζες. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα, πέρα από την έμμεση χορήγηση δανείων, θα μπορεί να συμμετέχει σε επενδυτικά σχήματα κεφαλαιοδότησης, παροχής εγγυήσεων υποστήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και εξωστρεφών επιχειρήσεων, ενώ προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.
Η συμμετοχή του δημοσίου στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας είναι απαραίτητη, καθώς είναι σημαντικό η τράπεζα να καλύψει ανάγκες χρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες θα συμβάλουν  στο διαρθρωτικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας,  μέσα από την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας κ.ά., λαμβάνοντας υπόψη εκτός των χρηματοοικονομικών αποδόσεων και το θετικό αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων των πολιτών.
Ωστόσο, για να μην εξελιχθεί σε μια ακόμη αναποτελεσματική δημόσια δομή, ο νέος φορέας χρειάζεται ανεξάρτητη, επαγγελματική διακυβέρνηση, επαρκή στελέχωση από έμπειρους τεχνοκράτες, αλλά και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας, στα πρότυπα αντίστοιχων επιτυχημένων χρηματοδοτικών φορέων, όπως η KFW και η AFD. Κυρίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργεί με αυστηρές αρχές διαφάνειας, με ξεκάθαρους κανόνες χρηματοδότησης και σαφή κριτήρια αποτελεσματικότητας και όχι με σκοπό εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων ή άλλων σκοπιμοτήτων.  Για να επιτελέσει στην πράξη το ρόλο της, θα πρέπει να διατηρηθεί πραγματικά ανεξάρτητη από πρόσκαιρες πολιτικές πιέσεις και παρεμβάσεις.
Η εμπειρία δείχνει ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να λειτουργήσει πλήρως ο νέος φορέας, ενώ μένει ακόμη να αποσαφηνιστούν μια σειρά από σημεία που αφορούν την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη λειτουργία, τις πηγές χρηματοδότησης και τη δομή κόστους της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ωστόσο, η αρχή έγινε. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να αναδειχθεί σε χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης, ενισχύοντας την υγιή, εξωστρεφή καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Αναμένουμε, λοιπόν, τα επόμενα βήματα.

  • Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικου Επιμελητηρίου Αθηνών