Μετανάστευση νέων επιστημόνων: Η Πατρίδα χωρίς κινητήρες

Θεωρώ τη μετανάστευση των νέων και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων, όπως αυτή εξελίχθηκε και συνεχίζει τα τελευταία οχτώ (8) χρόνια της κρίσης, το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα.  Με τις πιο βαθιές, μακροχρόνιες, αναντίστρεπτες, αρνητικές επιπτώσεις στην Ελλάδα (στη σύνθεση του πληθυσμού της, την οικονομία της, το δυναμισμό της, το μέλλον της).

Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΖΙΟΛΑ*

Αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από 500.000 Έλληνες, νέοι επιστήμονες, έχουν μεταναστεύσει. Αποτελούν το 77% της συνολικής μετανάστευσης των νέων Ελλήνων, ηλικίας 25 -40 ετών ! ‘Ολοι τους πτυχιούχοι των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πολλοί απ΄ αυτούς με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Για τους οποίους οι Ελληνικές οικογένειες και η Πατρίδα έκαναν μια μεγάλη, πολύχρονη  επένδυση, χρηματοδοτώντας τις σπουδές και την κατάρτισή τους. Επένδυση που, αντί για την Ελλάδα, αποδίδει, τώρα, στη Γερμανική, στην Αμερικάνικη, στην Ολλανδική, στην Αγγλική, κ.ο.κ. οικονομία!

Οι έρευνες δείχνουν ότι απ΄ όσους Έλληνες πτυχιούχους μετανάστευσαν στο εξωτερικό τα τελευταία 25 χρόνια, οι τρεις (3) στους τέσσερις (4) έφυγαν την τελευταία εξαετία.
Το 80% από αυτό το δυναμικό δηλώνει ότι δεν σκέφτεται να επιστρέψει στην Πατρίδα, και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να επιστρέψει με τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, με το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών και το πνιγηρό περιβάλλον στις επιχειρήσεις και την απασχόληση.

Το 2016, το μη -αγροτικό εργατικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή, το καταμετρούμενο ως πραγματικό εργατικό δυναμικό, μειώθηκε για πρώτη φορά από το 1960. Από 5.076.000 άτομα το 2010, έπεσε στα 4.769.000 το 2016. Η μείωση αυτή των 307.000 ατόμων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια έξοδο του επιστημονικού δυναμικού. Να σημειωθεί ότι αν το δυναμικό αυτό  είχε παραμείνει στην ελληνική αγορά εργασίας θα εκτίνασσε τα ποσοστά ανεργίας στα ύψη του 32%. Δείχνοντας έτσι την πλασματικότητα των επίσημων στοιχείων.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η αφαίμαξη, από την ελληνική κοινωνία του πιο δυναμικού, του πιο φιλόδοξου, του πιο καταρτισμένου τμήματος της, αποτελεί τη μελλοντική καταδίκη της. Η αφαίρεση, σ΄αυτή την ιστορική καμπή, του 9% του παραγωγικού  της δυναμικού (ποσοστό που αντιστοιχεί στο επιστημονικό δυναμικό που μετανάστευσε), του 5,5 % του πληθυσμού της χώρας ισοδυναμεί με την αφαίρεση των καλύτερων κινητήρων της κοινωνίας, απογυμνώνει την Πατρίδα απ΄ τους κινητήρες της!

* Ο Ελευθέριος Τζιόλας είναι χημικός μηχανικός. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει διατελέσει υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων