Ανάπτυξη των Logistics  στην Ελλάδα

Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης, είναι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους και η πρώτη Χώρα στην Μεσόγειο, αυτόματα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να αναπτύξει τον κλάδο των Logistics και να γίνει η κυρίαρχη δύναμη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Να σημειώσουμε πως σήμερα ο κλάδος των Logistics προσδίδει στο ΑΕΠ της Ελλάδας περίπου 10%. Αυτό το ποσοστό μπορεί να διπλασιαστεί στην επόμενη 5ετια.

Του Απόστολου Σπαθά 

Πριν πούμε το πως μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτός ο κλάδος, να θέσουμε τις εξής παραδοχές. Είμαστε η πύλη εισόδου των Ασιατικών Χωρών στην Ευρώπη. Έχουμε δύο λιμάνια, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αλλά και πολλά μικρότερα όπως του Βόλου, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης που είναι γέφυρες εισόδου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει ένα σιδηροδρομικό  δίκτυο μεν αλλά που χρήζει αναβάθμισης δε ώστε να αριστοποιείτις μεταφορές. Τέλος έχουμε αποθηκευτικούς  χώρους και  εκτάσεις, κυρίως δημόσιες όπως για παράδειγμα στρατόπεδα, που υποβοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη των Logistics.

Η ανάπτυξη θα επιτευχθεί με το εξής σχέδιο. Θα εκμεταλλευτούμε την ανάγκη των Ασιατικών Χωρών για είσοδο και αύξηση των εξαγωγών τους στην Ευρώπη. Παράλληλα θέλουν όπου μπορούν, να έχουν την Ευρωπαϊκή σφραγίδα στα προϊόντα τους. Επομένως πέριξ των λιμανιών στην Χώρα μας, να δημιουργηθούν και να μεγαλώσουν οι χώροι αποθήκευσης, να παρέχονται υπηρεσίες συναρμολόγησης, ήπιας κατασκευής και συμπληρωματικές εργασίες για τα προϊόντα ή τα μέρη προϊόντων που θα έρχονται στην Ελλάδα και θα διοχετεύονται σε όλη την Ευρώπη. Τα Logistics δεν είναι μόνο αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων, αυτό είναι ήδη ξεπερασμένο και παλιάς κοπής σκέψη. Παράλληλα να ‘κουμπώσουν’ το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, με τα λιμάνια μας και κυρίως με τους χώρους που θα γειτνιάζουν σε αυτά και θα παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Logistics.

Με το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, να δοθούν κίνητρα σε  επενδύσεις στον κλάδο των Logistics που θα παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών και θα καλύψουν την ζήτηση και την ανάγκη Ασιατικών Χωρών για Ευρωπαϊκή σφραγίδα.

 

Ο Απόστολος Σπαθάς είναι

Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Οικονομολόγος