, Κυριακή
27 Νοεμβρίου 2022

Οι 13 επιβαρύνσεις του Ασφαλιστικού

 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ
της Άννας Ευθυμίου*
«Ασφαλιστική φοροκαταιγίδα» επιφέρει η κατ’ επίφασιν «ασφαλιστική μεταρρύθμιση» του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου. Πρόκειται αφενός για επιβάρυνση όλων από εξωφρενικές εισφορές, οι οποίες είναι αμφίβολο εάν τελικά θα καταβληθούν από τους ασφαλισμένους και αφετέρου για την πλήρη κατάργηση των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν μία ασφαλιστική μεταρρύθμιση, οι οποίες είναι η αρχή της ισότητας μεταξύ των ασφαλισμένων, η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων και η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Συγκεκριμένα, οι 13 πιο μεγάλες επιβαρύνσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου είναι οι εξής:

 1. Αυξάνεται ο χρόνος θεμελίωσης για πλήρη σύνταξη στα 20 έτη (ή 6.000 Η.Α.) από τα 15 έτη (ή 4.500 Η.Α.) που είναι μέχρι σήμερα. Λόγω της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης ανεργίας κυρίως σε ηλικίες άνω των 40 ετών, τη ραγδαία επέκταση της μερικής απασχόλησης ή της εκ περιτροπής εργασίας το νέο αυτό όριο είναι απαγορευτικό για τον μισό περίπου σήμερα ασφαλισμένο πληθυσμό της χώρας.
 2. Χορηγεί την πλήρη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ μόνο με 40 χρόνια εργασίας στο 62ο έτος ηλικίας ή με 20 χρόνια στο 67ο, αποκλείοντας έτσι μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων από την πλήρη εθνική σύνταξη.
 3. Χορηγεί εθνική σύνταξη 6 ταχυτήτων, αφού προβλέπει διαφορετικά είδη εθνικής σύνταξης ανάλογα με την περίπτωση το ασφαλισμένου. Δηλαδή, άλλο ποσό για 20 έτη ασφάλισης, άλλο ποσό για 19 έτη ασφάλισης και ούτω καθεξής, ενώ υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις ακόμη και για τις συντάξεις αναπηρίας.
 4. Διατηρεί την εξοντωτική ποινή (πέναλτι) ύψους έως και 40% (30%+10%) για όσους αναγκάζονται ή αποφασίζουν να εξέλθουν με μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας.
 5. Περιορίζει την προσωρινή σύνταξη μέχρι του ύψους δύο «εθνικών», δηλαδή στο ποσό των 768 ευρώ με κλιμακώσεις προς τα κάτω.
 6. Καταργεί τα κατώτατα όρια της σύνταξης, με συνέπεια να χορηγούνται εφεξής χιλιάδες συντάξεις των 200-300 ευρώ.
 7. Προβλέπει σοβαρές μειώσεις σε εργαζόμενους συνταξιούχους με παρακράτηση έως και του 60% της σύνταξης.
 8. Τριπλασιάζει τις εισφορές για επιτηδευματίες, επιστήμονες, αγρότες, σε συνθήκες κατάρρευσης της οικονομίας και των εισοδημάτων, κυρίως των νέων ασφαλισμένων.
 9. Διατηρεί σε ισχύ τη ρύθμιση για «πάγωμα» των κατώτατων ορίων σύνταξης μέχρι το 2021, αφού «Μέχρι την 31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015».
 10. Σταδιακά καταργεί το ΕΚΑΣ μέχρι τα τέλη του 2019, με συνέπεια, από 1-1-2020, οι 380.000 σημερινοί δικαιούχοι του ΕΚΑΣ να περιέλθουν σε συνθήκες φτώχειας. Οι συνταξιούχοι που θα θιγούν φέτος θα είναι 120.000 άτομα με ετήσιο εισόδημα άνω των περίπου 8.000 ευρώ (7.972 ευρώ).
 11. Προβλέπει αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων με εφαρμογή των διατάξεων εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ. Για την εφαρμογή του ορίου αυτού λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την αναπροσαρμογή το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των 1.300 ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά.
 12. Περικόπτει, με την επιβολή των νέων «πλαφόν», τα ανώτατα όρια συντάξεων πάνω από τα 2.000 ευρώ μεικτά (1.820 ευρώ καθαρά) έναντι των 2.773 ευρώ σήμερα για τη μία σύνταξη και πάνω από τα 3.000 ευρώ καθαρά, έναντι των 3.680 ευρώ σήμερα, για τις πολλαπλές συντάξεις.
 13. Μειώνει αναδρομικά τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από 1.1.2016 έως 35% για 280.000 συνταξιούχους καθώς και τα εκκρεμή εφάπαξ σε ποσοστό από 12% – 15%, καθώς προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.

*Η κ. Ευθυμίου είναι Δικηγόρος Εξειδικευμένη σε θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου και Πολιτευτής Ν.Δ. Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης