16:29, Πέμπτη
26 Μαΐου 2022

Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος

 
Ρανέλλα
της Γιούλης Ρανέλλα*
Ο δήμος Θεσσαλονίκης άλλαξε ουσιαστικά σελίδα όταν την διοίκηση ανέλαβε σε κρίσιμες ώρες  ο νυν δήμαρχος Γ. Μπουτάρης και η παράταξη της Πρωτοβουλίας. Αυθωρεί και παραχρήμα οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου οικονομικής λειτουργίας συμβατού με τις θεσμικές παρεμβάσεις και οργανωτικές αλλαγές που επιβλήθηκαν τα τελευταία έτη στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσματα της σημαντικής δουλειάς που επιτεύχθηκε απεικονίζονται με σαφήνεια στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει ο δήμος Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια και δεν αμφισβητούνται με επιφανειακές και στοχευμένες προσεγγίσεις. Η ανάλυση αυτών των οικονομικών αποτελεσμάτων επιτρέπει την μετατροπή των απλών στοιχείων σε χρήσιμες πληροφορίες και την συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την οικονομική μας κατάσταση αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργούμε.
Ο δήμος Θεσσαλονίκης διακρίνεται σαφώς για την αποδοτικότητα, την ρευστότητα και την φερεγγυότητα στην οικονομική του λειτουργία με βάση τα οικονομικά του στοιχεία. Επιπλέον των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο προϋπολογισμός του δήμου ως σημαντικό οικονομικό εργαλείο πέραν της λογιστικής λειτουργίας που επιτελεί με τον προσδιορισμό των αναμενόμενων εσόδων και τον καθορισμό των ορίων των εξόδων, λειτουργεί αποκαλυπτικά για τις πολιτικές επιλογές που κάνει η διοίκηση  ως προς τις  ανάγκες που θα καλύψει, τις επενδυτικές της επιλογές και τον υπεύθυνο ή μη τρόπο που θα τις καλύψει.Στον πρόσφατα αναμορφωθέντα προϋπολογισμό του δήμου Θεσσαλονίκης συμπεριλάβαμε την εγγραφή οικονομικής πρόβλεψης για την κάλυψη, όπως την προανήγγειλε και την συναποφάσισε με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών ο δήμαρχος ποσού 6,9 εκ. ευρώ που προήλθε από μία ακόμη υπόθεση υπεξαίρεσης που ταλανίζουν τον δήμο από το παρελθόν.  Υπενθυμίζεται ότι το ποσό που μαζί με τις προσαυξήσεις ανέρχεται στα 16,5 εκ, ευρώ βεβαιώθηκε από την οικονομική επιθεωρήτρια στην Εφορία καθιστώντας πιθανή την επιβολή μέτρων διασφάλισης εις βάρος του δήμου.
Πρόσφατα, εξάλλου, ο δήμος εξόφλησε παρόμοια οφειλή από καταλογιστικό έλεγχο που βεβαιώθηκε στην Εφορία στο παρελθόν και οδήγησε σε μέτρα διασφάλισης εις βάρος του Δήμου καθιστώντας δυσχερή την οικονομική και ταμειακή του λειτουργία. Προκειμένου να αποφύγουμε την υποχρέωση να πληρώσουμε πρόστιμα και προσαυξήσεις στο υπεξαιρεμένο ποσό επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους δημότες και να αποτρέψουμε την επιβολή νέων μέτρων διασφάλισης που θα μπλοκάρουν την οικονομική μας λειτουργία εις βάρος της εξυπηρέτησης των αναγκών των δημοτών αποφασίσαμε να εγγράψουμε άμεσα ως οικονομική υποχρέωση την παραπάνω οφειλή και να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του εφόσον υπήρχε οικονομική δυνατότητα.Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου νομιμότητας, που ασκεί προσωρινά ελλείψει οργάνωσης και λειτουργίας του ανεξάρτητου θεσμού του ελεγκτή νομιμότητας, ακύρωσε την επιλογή λογιστικών κωδικών του δήμου και την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή  εμμένοντας στην στενή ερμηνεία του νόμου. Η νομιμότητα, αναρωτιέμαι ωστόσο, την οποία προστατεύουμε κατά τον έλεγχο των κανονιστικών πράξεων, δεν θεμελιώνεται και σε κανόνες και αρχές συνταγματικής περιωπής που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των διοικουμένων, εν προκειμένω των δημοτών, και που στη συγκεκριμένη περίπτωση κινδυνεύουν αν στερηθεί ο δήμος την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πλεονασματικά κεφάλαια για την αποπληρωμή βεβαιωμένων οφειλών που επισύρουν μέτρα διασφάλισης εις βάρος της λειτουργίας του και επαυξάνουν το ποσό της οφειλής με τόκους και επιβαρύνσεις;
Επιπρόσθετα, η οικονομική –διοικητική μας πράξη είναι πλήρως αιτιολογημένη και αυτό έχει καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση μιας ανοιχτής, διαφανούς και εν τέλει δημοκρατικής διοίκησης, όπως εμείς τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της διοίκησης στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην εποχή της διαφάνειας και της φανερής λειτουργίας των θεσμών, η εξωτερίκευση των λόγων στους οποίους εδράζονται οι πράξεις του δήμου αποτελεί για μας αυτονόητη συνέπεια και συνέχεια των εξελίξεων που συντελούνται στο πεδίο της αναδιοργάνωσης των θεσμών. Η ατολμία, δυστυχώς,  της κεντρικής διοίκησης να προχωρήσει στην θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου και τεχνοκρατικά ικανού ελεγκτικού σώματος – του Ελεγκτή Νομιμότητας – οδηγεί συχνά στον πλημμελή έλεγχο των κανονιστικών πράξεων των δήμων λόγω και εγγενών δυσλειτουργιών για τις οποίες δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι που επιφορτίστηκαν αναγκαστικά τα τόσο σημαντικά ελεγκτικά καθήκοντα χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση και άρτια στελέχωση. Η συγκρότηση και λειτουργία πραγματικά και ουσιαστικά ανεξάρτητων από τις αποκεντρωμένες δομές του κράτους και ειδικά στελεχωμένων αρχών και υπηρεσιών άσκησης του ελέγχου νομιμότητας θα ενισχύσει την αξιοπιστία των θεσμών και θα αναβαθμίσει την έννοια του κράτους δικαίου.
*Η κ. Ρανέλλα είναι αντιδήμαρχος Οικονομικών δήμου Θεσσαλονίκης