, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

Πάμε… στοίχημα την Κυριακή

Μαζί σας και σήμερα, ο Κανέλος της καρδίας σας, προτείνει:
(170) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΣΙΑΤΛ 1 (απόδοση 1,90)
(164) ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ – ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2 (απόδοση 2,55)
Κανέλος