, Κυριακή
05 Φεβρουαρίου 2023

Στο 50% της χωρητικότητας τα γήπεδα στην Πορτογαλία

Αλλαγή στην χωρητικότητα των γηπέδων της Πορτογαλίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα  οι υγειονομικές αρχές.
Τα πορτογαλικά γήπεδα θα μπορούν να υποδεχτούν από σήμερα έως 50 τοις εκατό, εξαιρουμένης της πρώτης σειράς όπως ορίστηκε σε προηγούμενη απόφαση. Το DGS διατηρεί τις συστάσεις για την ασφάλεια της υγείας, όπως τη φυσική απόσταση δύο μέτρων και την υποχρέωση μόνιμης χρήσης της μάσκας. 
Επιπλέον, κάθε φορά που ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 1000, σε ανοιχτό χώρο ή περισσότερους από 500, σε εσωτερικούς χώρους, η πρόσβαση στον χώρο απαιτεί απόδειξη ψηφιακού πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή απόδειξη αρνητικού διαγνωστικού τεστ, σύμφωνα με τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές του DGS και της ισχύουσας νομοθεσίας.