, Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου 2023

Αντώνης Στ. Στυλιανός

Ο Αντώνης Στ. Στυλιανός είναι λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law - International Law and Human Rights (Kent), διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.