Αυξημένο μέρισμα δίνει η ΕΥΔΑΠ - Karfitsa.gr
Οικονομία

Αυξημένο μέρισμα δίνει η ΕΥΔΑΠ

Αποφασίστηκε στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Vartholomaios

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2014, αποφάσισε την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 ποσού 0,36 ευρώ ανά μετοχή μεικτό και τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή που αφορά σε απαλλασσόμενα από φορολογία έσοδα των χρήσεων 1999, 2000 και 2001.

Το ποσό μερίσματος των 0,36 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%  σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι 0,036 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,324 ευρώ ανά μετοχή και επιπλέον ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 0,344 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος και του αφορολόγητου αποθεματικού ποσού βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Δευτέρα 5 Μαΐου 2014.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:

1.    Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4., την παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2.   Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3.    Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,  είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Επενδυτικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 44 00 – 01), κα Αφροδίτη Κατσούδα.

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ