, Τρίτη
28 Νοεμβρίου 2023

ΕΛΤΟΝ: Στο €1,55 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε 94,69 εκατ. ευρώ από 101,32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 6,54%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 55,59 εκατ. ευρώ από 59,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 6,57%. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 13,40 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 19,88 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,60%, ενώ τα μεικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 7,92 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 10,92 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,48%. Το μεικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου βρίσκεται στο 14,15% (έναντι 19,62% του πρώτου εξαμήνου του 2022) και της εταιρείας στο 14,24% (έναντι 18,35% του πρώτου εξαμήνου του 2022).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 5,04 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 55,16% έναντι των 11,24 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα καθαρά κέρδη εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 1,55 εκατ. ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL