05:59, Δευτέρα
27 Ιουνίου 2022

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Εταιρικό και Κοινωνικό Όφελος

Όλο και περισσότερες εταιρείες τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνονται στο « κάλεσμα», της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Υπάρχει πλέον επιστροφή, στις αρχές, τις αντιλήψεις και τη φιλοσοφία των επιχειρηματιών πριν αλλά και μετά τη δεκαετία του ‘ 40, που έβλεπαν τη χώρα και την κοινωνία να «προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους» και εμπειρικά, μέσα από την εξέλιξη της καθημερινότητας , καταλάβαιναν ότι η βιωσιμότητα των εργοστασίων τους ήταν εξαρτώμενη σε πολύ μεγάλο βαθμό από το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον τους.

Εξίσου σημαντικό και αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι στο σύγχρονο όρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τον οποίο περιγράφουμε το βαθμό συμβολής της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, έχει ενσωματωθεί ως κορυφαία προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι έννοιες «βιώσιμη ανάπτυξη» και «περιβαλλοντική αειφορία» που υποδεικνύουν τη σπουδαιότητα προώθησης και εφαρμογής ενός διαφορετικού τρόπου προληπτικής αντιμετώπισης του περιβάλλοντος, ώστε να είναι εφικτή και βιώσιμη η ανάπτυξη στο μέλλον, δεν μπορούν να μην αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ειδικά, όταν βιώνουμε τις αρνητικές συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής.

H Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει απευθυνθεί συχνά τα τελευταία έξι χρόνια, σε εταιρίες και ιδιωτικούς φορείς που δρουν στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία, καλώντας τους να αξιοποιήσουν το «εργαλείο» της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Και οφείλω να πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις, η ανταπόκριση ήταν άμεση και χωρίς αστερίσκους.

Έτσι καταφέραμε να αποκτήσει το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. , τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που δεν διέθετε για την ανάλυση, ταυτοποίηση και μέτρηση των συγκεντρώσεων δύσοσμων χημικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. Χάρις στη δωρεά Ομίλου Επιχειρήσεων, το συγκεκριμένο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στον κατάλογο των πλέον εξειδικευμένων εργαστηρίων της χώρας έχοντας τη δυνατότητα να διενεργεί έρευνες με υψηλά επιστημονικά στάνταρντς.

Στη μεγάλη επιχείρηση «Καθαρές Ακτές, Καθαρός Θερμαϊκός» που πραγματοποιήσαμε πριν από ένα ακριβώς χρόνο, από τις Αλυκές Κίτρους στην Πιερία μέχρι τις εκβολές του Αξιού ποταμού, ήταν πολύτιμη η συνδρομή μεγάλης ελληνικής ανώνυμης εταιρείας στην απομάκρυνση, μεταφορά, αποθήκευση και προώθηση προς ανακύκλωση των σχεδόν 30 τόνων πλαστικών διχτυών και πλαστικών βαρελιών που ανασύραμε από το βυθό και τις ακτές.

Σημαντική ήταν επίσης η ανταπόκριση επιχειρήσεων και ιδιωτικών οργανισμών στην πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας, για οικονομική στήριξη δύο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, στο πλαίσιο της πιλοτικής εκστρατείας της ΠΚΜ για την ενίσχυση του έργου τους στην προστασία του υγροβιότοπου του Γαλλικού ποταμού μέσω της χρήσης του εργαλείου της συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding).

Ακόμη και στη δενδροφύτευση στην οποία προχωρήσαμε πριν από μερικές μέρες στην περιοχή του Καλοχωρίου (πρώην ΧΑΔΑ), είχαμε τη συνδρομή γνωστής ελληνικής εταιρείας ζυμαρικών, τόσο σε ό, τι αφορά στην εξασφάλιση των πόρων όσο και με τη διάθεση ομάδας 20 εθελοντών που συνέβαλλαν στη φύτευση 100 δενδρυλλίων.

Κατά τη δική μας αντίληψη στην Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα, οφείλουν να είναι συμμέτοχοι στις προσπάθειες ευημερίας και προόδου του κοινωνικού συνόλου. Και θα συνεχίσουμε να επιζητούμε τη συμβολή τους, όπου είναι σκόπιμο.

Η αξιοποίηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχει αμφίδρομα πλεονεκτήματα και σε τελική ανάλυση είναι προς όφελος όλων.