, Πέμπτη
01 Ιουνίου 2023

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Εγκρίθηκε επενδυτικό πλάνο ύψους 50 εκατ.

Μία ιστορική απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, εγκρίνοντας επενδυτικό πλάνο ύψους 50 εκατ. για τη διετία 2024-2025, στο πλαίσιο της προκήρυξης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από το επενδυτικό αυτό πλάνο θα ωφεληθούν τα 14 μεγαλύτερα βιομηχανικά πάρκα της χώρας, καθώς προβλέπονται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών τους, με στόχο τη σταδιακή μετατροπή τους σε καινοτόμα, τεχνολογικά έξυπνα και περιβαλλοντικά βιώσιμα βιομηχανικά πάρκα. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν υποδομές σε 1.000 στρέμματα, δημιουργώντας ένα αξιόλογο απόθεμα γης για μελλοντική βιομηχανική ανάπτυξη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL