, Τετάρτη
29 Νοεμβρίου 2023

Λειτουργική κερδοφορία 4,5 εκατ. στο εξάμηνο για την Attica Bank

Με θετικό ρυθμό ανάπτυξης συνεχίζει να κινείται η Attica Bank, παρουσιάζοντας για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη, αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στον στόχο που έχει θέσει για την επαναφορά της τράπεζας μετά από σειρά ετών σε λειτουργική κερδοφορία.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, κατέγραψε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο έναντι ζημίας ύψους 20,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο πέρσι, κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Η τράπεζα εμφάνισε και καθαρά κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι ζημιών 29,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Αttica Bank συνεχίζει να βελτιώνει σχεδόν όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών του ομίλου, μετά και την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα θετική επίδοση στα λειτουργικά έσοδα, τα οποία διπλασιάστηκαν σε 40,5 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο έναντι 20,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Στην αξιοσημείωτη αυτή αύξηση συνετέλεσε η σημαντική βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες κατά 65,2%, καθώς και η αύξηση στα λοιπά έσοδα και στα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, η οποία ήταν σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL