, Τετάρτη
29 Νοεμβρίου 2023

Logismos: Ενίσχυση κερδών στο πρώτο εξάμηνο

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών σημείωσε στο πρώτο εξάμηνο του 2023 η εισηγμένη εταιρεία Logismos, που δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής.

Ειδικότερα, η εταιρεία διεύρυνε τον κύκλο εργασιών της από το 1,435 στο 1,565 εκατ. ευρώ, το EBITDA από τις 503 στις 571 χιλ. ευρώ και την καθαρή της κερδοφορία από τις 4 στις 126 χιλ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της, επισημαίνεται στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις ότι «η διοίκηση, μετά και την επαναφορά των συνθηκών που επικρατούσαν πριν την πανδημία Covid-19, εντείνει όλο και περισσότερο τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών CMS για καζίνο όπως και των εφαρμογών ERM για ακαδημαϊκά ιδρύματα σε χώρες του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνου και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL