, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

Mytilineos: Εξαγορά του 100% της Unison – Έναντι 26 εκατ. ευρώ

Την εξαγορά του 100% της Unison ανακοίνωσε η Mytilineos έναντι 26 εκατ. ευρώ, εξελίσσοντας τη στρατηγική της ώστε να μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Mytilineos Energy & Metals, σε συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού και της συγκέντρωσης όλων των ενεργειακών υπηρεσιών της σε έναν ενιαίο κλάδο ενέργειας, προχωρά μεθοδικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της για τη μετεξέλιξή της σε έναν σύγχρονο πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (Next Generation Energy Solutions Provider).

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Unison Facility Services SA, η οποία θα αποτελεί πλέον θυγατρική, υπαγόμενη διοικητικά στον κλάδο ενέργειας («M Energy») της Mytilineos και ειδικότερα στον τομέα M Energy Customer Solutions. Σήμερα, η M Energy αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιώτη καθετοποιημένο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Το εύρος των εγκαταστάσεων/πελατών που εξυπηρετεί σήμερα η Unison δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για cross selling προϊόντων και υπηρεσιών της M Energy, αλλά και για συνέργειες με τις ευρύτερες δραστηριότητες της Mytilineos, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη λειτουργία και διαχείριση κτηριακών εγκαταστάσεων (πχ, κτηριακά ΣΔΙΤ), έργα οδοφωτισμού, συντήρηση εξοπλισμού (υπηρεσίες Ο&Μ) κ.λπ. Κοινοί άξονες σε ολόκληρο το εύρος προϊόντων και υπηρεσιών είναι η τεχνολογία και η κάλυψη του πλήρους φάσματος αναγκών και απαιτήσεων του σύγχρονου καταναλωτή στο σπίτι ή στην επιχείρηση.

Το συνολικό τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε μετοχές της Mytilineos. Οι εν λόγω μετοχές θα προέλθουν εκ των Ιδίων Μετοχών της Mytilineos.

Η Unison για τη χρήση του έτους 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών 76,8 εκατ. ευρώ και EBITDA 5,3 εκατ. ευρώ. H συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις λοιπές αρχές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL