, Πέμπτη
01 Ιουνίου 2023

Mytilineos: Νέο έργο κατασκευής μονάδας OCGT στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Mytilineos Energy & Metals αναλαμβάνει την ανάπτυξη και κατασκευή μίας μονάδας παραγωγής ενέργειας με αεριοστρόβιλο ανοικτού κύκλου (OCGT) και καύσιμο το φυσικό αέριο, στο Immingham του βόρειου Lincolnshire του Ηνωμένου Βασιλείου, για τη VPI Immingham -B LLP (VPI-B), του Ομίλου Vitol. Συγκεκριμένα, η σύμβαση που υπέγραψε η Mytilineos αφορά τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) μονάδας OCGT ισχύος 299MW.

Η Siemens Energy θα παράσχει τον κύριο εξοπλισμό και τον πυρήνα του πακέτου αεριοστροβίλων που περιλαμβάνει έναν αεριοστρόβιλο Siemens Energy SGT5-4000F και μια γεννήτρια SGen5-1200A, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών εξαρτημάτων και ενός συστήματος οργάνων και ελέγχου. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός της Siemens Energy μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση του δικτύου σε περιόδους κατά τις οποίες ο ίδιος ο σταθμός παραγωγής ενέργειας δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια -ένας σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για την τρίτη ενεργειακή σύμβαση EPC για τη Mytilineos στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το νέο αυτό έργο καταδεικνύει την υψηλή ικανότητα της Mytilineos να παραδίδει έγκαιρα υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας για βιώσιμες ενεργειακές λύσεις σε όλο τον κόσμο. Το OCGT αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία τον Ιούλιο του 2025.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL