, Δευτέρα
04 Δεκεμβρίου 2023

Νέα συνεργασία Intracom Defense-Diehl Defence

Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε έναν νέο τομέα συνεργασίας με την Diehl Defence μετά την επιλογή του WiSPR evolution της IDE ως το κύριο σύστημα τακτικών επικοινωνιών και πληροφοριών για μεταφορά φωνής και δεδομένων στις μονάδες αεράμυνας εδάφους IRIS-T Ground Based Air Defense (GBAD) της Diehl.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την επιλογή της αυτή, η Diehl πραγματοποίησε αξιολόγηση του WiSPRevo, κατά την οποία αναδείχθηκαν οι δυνατότητές του να εκπληρώνει τις υψηλές επιχειρησιακές απαιτήσεις του συστήματος IRIS-T GBAD, για υποστήριξη κρίσιμων επικοινωνιακών σχημάτων φωνής και δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με βάση την εγγενή δυνατότητα του WiSPRevo να προσαρμόζεται σε κάθε απαίτηση, ταυτοχρόνως με τη δυνατότητα μεταφοράς πληροφορίας μέσω IP.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του WiSPRevo, σε συνδυασμό με την εύκολη ενσωμάτωσή του και την αυτοματοποιημένη διαλειτουργικότητα με άλλα υποσυστήματα, το αναδεικνύουν ως μια αποτελεσματική λύση, αποτελώντας έτσι το σύστημα επιλογής για την υλοποίηση των τακτικών επικοινωνιών του IRIS-T GBAD σε κάθε ανάπτυξή του στο πεδίο. Αυτή η αρχική σύμβαση έρχεται ως μία ακόμη αναγνώριση των συνεχών επενδύσεων της IDE στην ανάπτυξη και την κατασκευή συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα τακτικών επικοινωνιών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL