02:06, Πέμπτη
30 Ιουνίου 2022

Οι ΕΚΕ συνδράμουν στην παράκαμψη της γραφειοκρατίας

Οι Εταιρείες Κοινωνικής Ευθύνης με τις ενέργειές τους συμβάλλουν στην αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων, αποσκοπώντας κυρίως στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που απαιτούν άμεσα λύσεις, αφού τα τελευταία, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προγραμματιστούν ή να προβλεφθούν.

Η βράχυνση των χρόνων ανταπόκρισης και υλοποίησης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος. Εκ των πραγμάτων, οι εταιρείες έχουν κάθε λόγο να ενδιαφέρονται για την πορεία και την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούν, αφού και αυτές είναι μέρος αυτής. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά αφού σχεδόν κάθε επείγουσα κατάσταση ή περιστατικό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως τοπικοί οργανισμοί ή δημόσιοι φορείς, οι Εταιρείες Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, συνδράμουν, υποστηρικτικά στη γρήγορη και αποτελεσματική δράση από μέρους μας, δίνοντας μας την δυνατότητα να παρακάμψουμε την γραφειοκρατία η οποία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση.

Με τον τρόπο αυτό προβάλλουν το έργο τους και το κοινωνικό τους πρόσωπο, ενώ παράλληλα με τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με τους δήμους ή άλλους δημόσιους φορείς, υποστηρίζουν τον τελικό αποδέκτη δηλαδή τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.

Η επίδρασή των επιχειρήσεων στους προαναφερθέντες τοµείς, είναι μετρήσιμη και αποτελεί ένα σύγχρονο, στρατηγικό εργαλείο για αυτές με το οποίο αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές που ακολουθούν. Είναι λοιπόν μία win-win κατάσταση για τα τρία μέρη που την αποτελούν, αφού τελικά αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μόνο όταν αυτό έρθει τη σωστή στιγμή.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει τέτοιες συνεργασίες, πάντα όμως επιζητά νέες οι οποίες θα βοηθήσουν στην βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά με στόχο πάντα τον τελικό αποδέκτη δηλαδή τον Θεσσαλονικιό Δημότη.